Predmeti

Bezbjednost - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45
Da
45
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45
Da
45
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
45
Da
45
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
RJ01
Ruski jezik 1. semestar
RJ01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
Bezbjednost - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
UKP
Uvod u kreativno pisanje
UKP 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
TR02
Turski jezik - 2. semestar
TR02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
RUS02
Ruski rezik - drugi semestar
RUS02 4
30
Ne
30
Bezbjednost - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45
Da
45
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
45
Da
45
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
HS3RUS
Ruski rezik - treći semestar
HS3RUS 4
30
Ne
30
Bezbjednost - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2ISTDIP
Istorija diplomatije
HS2ISTDIP 6
45
Da
45
NACBEZ02
Nacionalna bezbjednost
NACBEZ02 5
45
Da
45
HS1MPI
Moderne političke ideologije
HS1MPI 5
45
Da
45
MT
Međunarodni terorizam
MT 5
45
Da
45
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
45
Da
45
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 4
30
Ne
30
HS4RUS
Ruski jezik - četvrti semestar
HS4RUS 4
15
Ne
15
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
15
Ne
15
Bezbjednost - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
30
Da
30
HS3BSTRBZB
Strategije bezbjednosti
HS3BSTRBZB 5
30
Da
30
UPKRHS05
Upravljanje krizama
UPKRHS05 5
30
Da
30
ODBPOLHS05
Odbrambene politike
ODBPOLHS05 5
30
Da
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
15
Ne
15
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
15
Ne
15
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
15
Ne
15
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
15
Ne
15
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
15
Ne
15
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
15
Ne
15
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
15
Ne
15
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
15
Ne
15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
15
Ne
15
Bezbjednost - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3DPOLTEO
Savremene političke teorije
HS3DPOLTEO 6
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30
Da
30
HS3BGLBZB
Globalna bezbjednost
HS3BGLBZB 5
30
Da
30
SAJBKRIM
Cyber kriminal
SAJBKRIM 5
30
Da
30
OKBEZ03
Organizovani kriminalitet
OKBEZ03 5
30
Da
30
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
15
Ne
15
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
15
Ne
15
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
15
Ne
15
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
15
Ne
15
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
15
Ne
15
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
15
Ne
15
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
15
Ne
15
TOJ
Tehnike odnosa s javnošću
TOJ 4
15
Ne
15
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
15
Ne
15
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45
Da
45
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45
Da
45
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
45
Da
45
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
30
Ne
30
KIN01
Kineski jezik - 1. semestar
KIN01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
RJ01
Ruski jezik 1. semestar
RJ01 4
30
Ne
30
Međunarodni odnosi i diplomatija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
UKP
Uvod u kreativno pisanje
UKP 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
Međunarodni odnosi i diplomatija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45
Da
45
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
45
Da
45
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
Međunarodni odnosi i diplomatija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2ISTDIP
Istorija diplomatije
HS2ISTDIP 6
30+15
Da
30+15
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
30+15
Da
30+15
ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje
ODIPLMEĐPRE 5
30+15
Da
30+15
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 5
30+15
Da
30+15
ME
Medijska etika
ME 4
15+15
Ne
15+15
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
15+15
Ne
15+15
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
15+15
Ne
15+15
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
15+15
Ne
15+15
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
15+15
Ne
15+15
HS1MPI
Moderne političke ideologije
HS1MPI 5
10+15
Da
10+15
HS4RUS
Ruski jezik - četvrti semestar
HS4RUS 4
15
Ne
15
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
15
Ne
15
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
15
Ne
15
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
15
Ne
15
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS2IDCG
Istorija diplomatije Crne Gore
HS2IDCG 5
30
Da
30
SMO
Savremeni međunarodni odnosi
SMO 5
30
Da
30
ISTBALODNHS05
Istorija balkanskih odnosa
ISTBALODNHS05 5
30
Da
30
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
30
Da
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
15
Ne
15
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
15
Ne
15
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
15
Ne
15
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
15
Ne
15
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
15
Ne
15
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
15
Ne
15
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
15
Ne
15
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
15
Ne
15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3DPOLTEO
Savremene političke teorije
HS3DPOLTEO 6
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30
Da
30
HS3DGEIMEO
Globalna ekonomija i medjunarodni ekonomski odnosi
HS3DGEIMEO 5
30
Da
30
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 5
30
Da
30
PPEU
Politika proširenja Evropske unije
PPEU 5
30
Da
30
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
15
Ne
15
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
15
Ne
15
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
15
Ne
15
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
15
Ne
15
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
15
Ne
15
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
15
Ne
15
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
15
Ne
15
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
15
Ne
15
KOM
Komunikologija
KOM 4
15
Ne
15
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
15
Ne
15
Komunikologija i mediji - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HSIMS
Medijski sistemi
HSIMS 5
45
Da
45
HS1TEORMED
Teorije medija i komunikacije
HS1TEORMED 5
45
Da
45
OSNKRE1
Osnovi kreativnosti
OSNKRE1 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
RJ01
Ruski jezik 1. semestar
RJ01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
POR01
Portugalski jezik - 1 semestar
POR01 4
30
Ne
30
KIN01
Kineski jezik - 1. semestar
KIN01 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 6
45
Da
45
HSIIMID
Mediji i demokratija
HSIIMID 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ITA02
Italijanski jezik - 2. semestar
ITA02 4
30
Ne
30
RUS02
Ruski rezik - drugi semestar
RUS02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
KIN02
Kineski jezik - 2. semestar
KIN02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HSIIJME
Javno mnjenje
HSIIJME 6
45
Da
45
HSIIDM
Digitalni mediji
HSIIDM 5
45
Da
45
OSJ
Uvod u odnose s javnošću
OSJ 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
MKGI
Mediji i kultura govora I
MKGI 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
POR03
Portugalski jezik - 3 semestar
POR03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
KOM
Komunikologija
KOM 6
45
Da
45
ME
Medijska etika
ME 5
45
Da
45
UEMNM
Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija
UEMNM 5
45
Da
45
PSHKOM
Psihologija komunikacije
PSHKOM 5
45
Da
45
HSIIMI
Medijska istraživanja
HSIIMI 5
45
Da
45
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 4
30
Ne
30
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
SPH
Socijalna psihologija
SPH 6
45+15
Da
45+15
PM
Politički marketing
PM 5
45+15
Da
45+15
HSRET
Retorika
HSRET 5
45+15
Da
45+15
KM-TK
Teorije kulture
KM-TK 5
45+15
Da
45+15
KR
Komunikacija i reklama
KR 5
45+15
Da
45+15
KM-ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
KM-ENG05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ITAL05
Italijanski jezik - 5 semestar
KM-ITAL05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
KM-ARP05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ESP05
Španski jezik - 5 semestar
KM-ESP05 4
30+15
Ne
30+15
KM-POR05
Portugalski jezik - 5 semestar
KM-POR05 4
30+15
Ne
30+15
KM-TR05
Turski jezik - 5 semestar
KM-TR05 4
30+15
Ne
30+15
KM-NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
KM-NJEM05 4
30+15
Ne
30+15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
30+15
Ne
30+15
Komunikologija i mediji - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
TOJ
Tehnike odnosa s javnošću
TOJ 6
30+15
Da
30+15
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30+15
Da
30+15
KK
Korporativno komuniciranje
KK 5
30+15
Da
30+15
ST
Statistika
ST 5
30+15
Da
30+15
MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost
MOU 5
30+15
Da
30+15
KM-ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
KM-ENG06 4
20+15
Ne
20+15
KM-ARP06
Arapski jezik - 6. semestar
KM-ARP06 4
20+15
Ne
20+15
KM-POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
KM-POR06 4
20+15
Ne
20+15
KM-NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
KM-NJEM06 4
20+15
Ne
20+15
KM-TR06
Turski jezik - 6 semestar
KM-TR06 4
20+15
Ne
20+15
KM-ESP06
Španski jezik - 6. semestar
KM-ESP06 4
20+15
Ne
20+15
KM-CH06
Kineski jezik - 6 semestar
KM-CH06 4
20+15
Ne
20+15
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 4
20+15
Ne
20+15
Evropske studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45
Da
45
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45
Da
45
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
POR01
Portugalski jezik - 1 semestar
POR01 4
30
Ne
30
KIN01
Kineski jezik - 1. semestar
KIN01 4
30
Ne
30
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
Evropske studije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
ITA02
Italijanski jezik - 2. semestar
ITA02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
KIN02
Kineski jezik - 2. semestar
KIN02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
TR02
Turski jezik - 2. semestar
TR02 4
30
Ne
30
Evropske studije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45
Da
45
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
45
Da
45
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
POR03
Portugalski jezik - 3 semestar
POR03 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
Evropske studije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2IEI
Istorija evropske integracije
HS2IEI 6
45
Da
45
ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje
ODIPLMEĐPRE 5
45
Da
45
HS2OES
Osnovi ekonomskog sistema EU
HS2OES 5
45
Da
45
HS2POLSISEU
Osnovi političkog sistema i institucije EU
HS2POLSISEU 5
45
Da
45
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
45
Da
45
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
30
Ne
30
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 4
30
Ne
30
Evropske studije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3KJPEU
Kreiranje javnih politika u EU
HS3KJPEU 5
45
Da
45
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS3EPK
Evropska politička kultura
HS3EPK 5
45
Da
45
SMO
Savremeni međunarodni odnosi
SMO 5
30
Da
30
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
30
Ne
30
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
30
Ne
30
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
30
Ne
30
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
30
Ne
30
POR05
Portugalski jezik - 5 semestar
POR05 4
30
Ne
30
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
30
Ne
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
30
Ne
30
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
30
Ne
30
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
30
Ne
30
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
45
Da
45
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
30
Ne
30
Evropske studije - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BALKAN
Evropa i Balkan
HS3BALKAN 6
45
Da
45
PPEU
Politika proširenja Evropske unije
PPEU 5
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
45
Da
45
HS3PREG
Pregovaranje sa Evropskom unijom
HS3PREG 5
45
Da
45
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 5
45
Da
45
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
30
Ne
30
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
30
Ne
30
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
30
Ne
30
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
30
Ne
30
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
30
Ne
30
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
30
Ne
30
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
30
Ne
30
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
30
Ne
30
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
30
Ne
30
KOM
Komunikologija
KOM 4
30
Ne
30
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45+15
Da
45+15
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45+15
Da
45+15
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45+15
Da
45+15
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45+15
Da
45+15
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
30+15
Da
30+15
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
15+15
Ne
15+15
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
15+15
Ne
15+15
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
15+15
Ne
15+15
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
15+15
Ne
15+15
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
15+15
Ne
15+15
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
15+15
Ne
15+15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
UKP
Uvod u kreativno pisanje
UKP 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45+30
Da
45+30
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
30+30
Da
30+30
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
30+30
Da
30+30
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
30+30
Da
30+30
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
30+30
Da
30+30
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
15+15
Ne
15+15
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
15+15
Ne
15+15
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
15+15
Ne
15+15
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
15+15
Ne
15+15
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
15+15
Ne
15+15
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
15+15
Ne
15+15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2ISTDIP
Istorija diplomatije
HS2ISTDIP 6
30+15
Da
30+15
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
30+15
Da
30+15
ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje
ODIPLMEĐPRE 5
30+15
Da
30+15
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 5
30+15
Da
30+15
ME
Medijska etika
ME 4
15+15
Ne
15+15
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
15+15
Ne
15+15
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
15+15
Ne
15+15
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
15+15
Ne
15+15
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
15+15
Ne
15+15
HS1MPI
Moderne političke ideologije
HS1MPI 5
10+15
Da
10+15
HS4RUS
Ruski jezik - četvrti semestar
HS4RUS 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS2IDCG
Istorija diplomatije Crne Gore
HS2IDCG 5
30
Da
30
SMO
Savremeni međunarodni odnosi
SMO 5
30
Da
30
ISTBALODNHS05
Istorija balkanskih odnosa
ISTBALODNHS05 5
30
Da
30
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
30
Da
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
15
Ne
15
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
15
Ne
15
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
15
Ne
15
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
15
Ne
15
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
15
Ne
15
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
15
Ne
15
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
15
Ne
15
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
15
Ne
15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremeni međunarodni odnosi - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3DPOLTEO
Savremene političke teorije
HS3DPOLTEO 6
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30
Da
30
HS3DGEIMEO
Globalna ekonomija i medjunarodni ekonomski odnosi
HS3DGEIMEO 5
30
Da
30
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 5
30
Da
30
PPEU
Politika proširenja Evropske unije
PPEU 5
30
Da
30
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
15
Ne
15
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
15
Ne
15
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
15
Ne
15
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
15
Ne
15
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
15
Ne
15
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
15
Ne
15
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
15
Ne
15
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
15
Ne
15
KOM
Komunikologija
KOM 4
15
Ne
15
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45+15
Da
45+15
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45+15
Da
45+15
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45+15
Da
45+15
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45+15
Da
45+15
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
30+15
Da
30+15
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
15+15
Ne
15+15
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
15+15
Ne
15+15
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
15+15
Ne
15+15
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
15+15
Ne
15+15
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
15+15
Ne
15+15
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
15+15
Ne
15+15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
UKP
Uvod u kreativno pisanje
UKP 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45+30
Da
45+30
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
30+30
Da
30+30
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
30+30
Da
30+30
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
30+30
Da
30+30
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
30+30
Da
30+30
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
15+15
Ne
15+15
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
15+15
Ne
15+15
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
15+15
Ne
15+15
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
15+15
Ne
15+15
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
15+15
Ne
15+15
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
15+15
Ne
15+15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2ISTDIP
Istorija diplomatije
HS2ISTDIP 6
30+15
Da
30+15
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
30+15
Da
30+15
ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje
ODIPLMEĐPRE 5
30+15
Da
30+15
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 5
30+15
Da
30+15
ME
Medijska etika
ME 4
15+15
Ne
15+15
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
15+15
Ne
15+15
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
15+15
Ne
15+15
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
15+15
Ne
15+15
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
15+15
Ne
15+15
HS1MPI
Moderne političke ideologije
HS1MPI 5
10+15
Da
10+15
HS4RUS
Ruski jezik - četvrti semestar
HS4RUS 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS2IDCG
Istorija diplomatije Crne Gore
HS2IDCG 5
30
Da
30
SMO
Savremeni međunarodni odnosi
SMO 5
30
Da
30
ISTBALODNHS05
Istorija balkanskih odnosa
ISTBALODNHS05 5
30
Da
30
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
30
Da
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
15
Ne
15
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
15
Ne
15
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
15
Ne
15
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
15
Ne
15
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
15
Ne
15
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
15
Ne
15
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
15
Ne
15
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
15
Ne
15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
15
Ne
15
Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3DPOLTEO
Savremene političke teorije
HS3DPOLTEO 6
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30
Da
30
HS3DGEIMEO
Globalna ekonomija i medjunarodni ekonomski odnosi
HS3DGEIMEO 5
30
Da
30
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 5
30
Da
30
PPEU
Politika proširenja Evropske unije
PPEU 5
30
Da
30
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
15
Ne
15
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
15
Ne
15
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
15
Ne
15
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
15
Ne
15
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
15
Ne
15
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
15
Ne
15
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
15
Ne
15
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
15
Ne
15
KOM
Komunikologija
KOM 4
15
Ne
15
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
15
Ne
15
Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45+15
Da
45+15
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45+15
Da
45+15
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45+15
Da
45+15
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45+15
Da
45+15
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
30+15
Da
30+15
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
15+15
Ne
15+15
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
15+15
Ne
15+15
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
15+15
Ne
15+15
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
15+15
Ne
15+15
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
15+15
Ne
15+15
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
15+15
Ne
15+15
Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
UKP
Uvod u kreativno pisanje
UKP 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
TR02
Turski jezik - 2. semestar
TR02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
RUS02
Ruski rezik - drugi semestar
RUS02 4
30
Ne
30
Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45+30
Da
45+30
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
30+30
Da
30+30
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
30+30
Da
30+30
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
30+30
Da
30+30
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
30+30
Da
30+30
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
15+15
Ne
15+15
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
15+15
Ne
15+15
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
15+15
Ne
15+15
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
15+15
Ne
15+15
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
15+15
Ne
15+15
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
15+15
Ne
15+15
Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2ISTDIP
Istorija diplomatije
HS2ISTDIP 6
45
Da
45
NACBEZ02
Nacionalna bezbjednost
NACBEZ02 5
45
Da
45
HS1MPI
Moderne političke ideologije
HS1MPI 5
45
Da
45
MT
Međunarodni terorizam
MT 5
45
Da
45
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
45
Da
45
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 4
30
Ne
30
HS4RUS
Ruski jezik - četvrti semestar
HS4RUS 4
15
Ne
15
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
15
Ne
15
Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
30
Da
30
HS3BSTRBZB
Strategije bezbjednosti
HS3BSTRBZB 5
30
Da
30
UPKRHS05
Upravljanje krizama
UPKRHS05 5
30
Da
30
ODBPOLHS05
Odbrambene politike
ODBPOLHS05 5
30
Da
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
15
Ne
15
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
15
Ne
15
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
15
Ne
15
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
15
Ne
15
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
15
Ne
15
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
15
Ne
15
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
15
Ne
15
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
15
Ne
15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
15
Ne
15
Bezbjednost - Nacionalna i regionalna bezbjednost - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3DPOLTEO
Savremene političke teorije
HS3DPOLTEO 6
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30
Da
30
HS3BGLBZB
Globalna bezbjednost
HS3BGLBZB 5
30
Da
30
SAJBKRIM
Cyber kriminal
SAJBKRIM 5
30
Da
30
OKBEZ03
Organizovani kriminalitet
OKBEZ03 5
30
Da
30
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
15
Ne
15
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
15
Ne
15
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
15
Ne
15
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
15
Ne
15
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
15
Ne
15
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
15
Ne
15
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
15
Ne
15
TOJ
Tehnike odnosa s javnošću
TOJ 4
15
Ne
15
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
15
Ne
15
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
15
Ne
15
Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45+15
Da
45+15
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45+15
Da
45+15
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45+15
Da
45+15
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45+15
Da
45+15
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
30+15
Da
30+15
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
15+15
Ne
15+15
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
15+15
Ne
15+15
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
15+15
Ne
15+15
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
15+15
Ne
15+15
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
15+15
Ne
15+15
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
15+15
Ne
15+15
Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
UKP
Uvod u kreativno pisanje
UKP 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
TR02
Turski jezik - 2. semestar
TR02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
RUS02
Ruski rezik - drugi semestar
RUS02 4
30
Ne
30
Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45+30
Da
45+30
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
30+30
Da
30+30
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
30+30
Da
30+30
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
30+30
Da
30+30
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
30+30
Da
30+30
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
15+15
Ne
15+15
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
15+15
Ne
15+15
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
15+15
Ne
15+15
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
15+15
Ne
15+15
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
15+15
Ne
15+15
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
15+15
Ne
15+15
Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2ISTDIP
Istorija diplomatije
HS2ISTDIP 6
45
Da
45
NACBEZ02
Nacionalna bezbjednost
NACBEZ02 5
45
Da
45
HS1MPI
Moderne političke ideologije
HS1MPI 5
45
Da
45
MT
Međunarodni terorizam
MT 5
45
Da
45
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
45
Da
45
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 4
30
Ne
30
HS4RUS
Ruski jezik - četvrti semestar
HS4RUS 4
15
Ne
15
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
15
Ne
15
Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
30
Da
30
HS3BSTRBZB
Strategije bezbjednosti
HS3BSTRBZB 5
30
Da
30
UPKRHS05
Upravljanje krizama
UPKRHS05 5
30
Da
30
ODBPOLHS05
Odbrambene politike
ODBPOLHS05 5
30
Da
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
15
Ne
15
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
15
Ne
15
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
15
Ne
15
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
15
Ne
15
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
15
Ne
15
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
15
Ne
15
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
15
Ne
15
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
15
Ne
15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
15
Ne
15
Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3DPOLTEO
Savremene političke teorije
HS3DPOLTEO 6
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30
Da
30
HS3BGLBZB
Globalna bezbjednost
HS3BGLBZB 5
30
Da
30
SAJBKRIM
Cyber kriminal
SAJBKRIM 5
30
Da
30
OKBEZ03
Organizovani kriminalitet
OKBEZ03 5
30
Da
30
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
15
Ne
15
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
15
Ne
15
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
15
Ne
15
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
15
Ne
15
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
15
Ne
15
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
15
Ne
15
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
15
Ne
15
TOJ
Tehnike odnosa s javnošću
TOJ 4
15
Ne
15
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
15
Ne
15
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
15
Ne
15
Evropske studije - Evropske politike i institucije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45
Da
45
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45
Da
45
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
POR01
Portugalski jezik - 1 semestar
POR01 4
30
Ne
30
KIN01
Kineski jezik - 1. semestar
KIN01 4
30
Ne
30
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
Evropske studije - Evropske politike i institucije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
ITA02
Italijanski jezik - 2. semestar
ITA02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
KIN02
Kineski jezik - 2. semestar
KIN02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
TR02
Turski jezik - 2. semestar
TR02 4
30
Ne
30
Evropske studije - Evropske politike i institucije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45
Da
45
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
45
Da
45
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
POR03
Portugalski jezik - 3 semestar
POR03 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
Evropske studije - Evropske politike i institucije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2IEI
Istorija evropske integracije
HS2IEI 6
45
Da
45
ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje
ODIPLMEĐPRE 5
45
Da
45
HS2OES
Osnovi ekonomskog sistema EU
HS2OES 5
45
Da
45
HS2POLSISEU
Osnovi političkog sistema i institucije EU
HS2POLSISEU 5
45
Da
45
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
45
Da
45
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
30
Ne
30
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 4
30
Ne
30
Evropske studije - Evropske politike i institucije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3KJPEU
Kreiranje javnih politika u EU
HS3KJPEU 5
45
Da
45
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS3EPK
Evropska politička kultura
HS3EPK 5
45
Da
45
SMO
Savremeni međunarodni odnosi
SMO 5
30
Da
30
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
30
Ne
30
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
30
Ne
30
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
30
Ne
30
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
30
Ne
30
POR05
Portugalski jezik - 5 semestar
POR05 4
30
Ne
30
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
30
Ne
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
30
Ne
30
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
30
Ne
30
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
30
Ne
30
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
45
Da
45
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
30
Ne
30
Evropske studije - Evropske politike i institucije - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BALKAN
Evropa i Balkan
HS3BALKAN 6
45
Da
45
PPEU
Politika proširenja Evropske unije
PPEU 5
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
45
Da
45
HS3PREG
Pregovaranje sa Evropskom unijom
HS3PREG 5
45
Da
45
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 5
45
Da
45
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
30
Ne
30
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
30
Ne
30
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
30
Ne
30
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
30
Ne
30
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
30
Ne
30
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
30
Ne
30
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
30
Ne
30
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
30
Ne
30
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
30
Ne
30
KOM
Komunikologija
KOM 4
30
Ne
30
Evropske studije - EU i Zapadni Balkan - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
AP1
Akademsko pismo I
AP1 5
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 5
45
Da
45
HS1SPS
Savremeni politički sistemi
HS1SPS 5
45
Da
45
VPS1
Veliki pravni sistemi
VPS1 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
POR01
Portugalski jezik - 1 semestar
POR01 4
30
Ne
30
KIN01
Kineski jezik - 1. semestar
KIN01 4
30
Ne
30
TR01
Turski jezik - 1. semestar
TR01 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
Evropske studije - EU i Zapadni Balkan - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
ISTPOLI
Istorija političkih ideja
ISTPOLI 6
45
Da
45
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
ITA02
Italijanski jezik - 2. semestar
ITA02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
KIN02
Kineski jezik - 2. semestar
KIN02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
TR02
Turski jezik - 2. semestar
TR02 4
30
Ne
30
Evropske studije - EU i Zapadni Balkan - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
UMO
Uvod u međunarodne odnose
UMO 6
45
Da
45
HS2MB
Međunarodna bezbjednost
HS2MB 5
45
Da
45
HS2MJP
Međunarodno javno pravo
HS2MJP 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
SP
Uvod u spoljnu politiku
SP 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
POR03
Portugalski jezik - 3 semestar
POR03 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
Evropske studije - EU i Zapadni Balkan - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS2IEI
Istorija evropske integracije
HS2IEI 6
45
Da
45
ODIPLMEĐPRE
Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje
ODIPLMEĐPRE 5
45
Da
45
HS2OES
Osnovi ekonomskog sistema EU
HS2OES 5
45
Da
45
HS2POLSISEU
Osnovi političkog sistema i institucije EU
HS2POLSISEU 5
45
Da
45
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 5
45
Da
45
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
30
Ne
30
HS2EURATL
Evroatlantizam
HS2EURATL 4
30
Ne
30
Evropske studije - EU i Zapadni Balkan - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3KJPEU
Kreiranje javnih politika u EU
HS3KJPEU 5
45
Da
45
HS3BOEP
Osnovi prava EU
HS3BOEP 6
45
Da
45
HS3EPK
Evropska politička kultura
HS3EPK 5
45
Da
45
SMO
Savremeni međunarodni odnosi
SMO 5
30
Da
30
ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
ENG05 4
30
Ne
30
NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
NJEM05 4
30
Ne
30
ITA05
Italijanski jezik - 5. semestar
ITA05 4
30
Ne
30
ESP 05
Španski jezik - 5. semestar
ESP 05 4
30
Ne
30
POR05
Portugalski jezik - 5 semestar
POR05 4
30
Ne
30
KIN05
Kineski jezik - 5. semestar
KIN05 4
30
Ne
30
ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
ARP05 4
30
Ne
30
TR05
Turski jezik - 5. semestar
TR05 4
30
Ne
30
HS3ENGSI
Engleski jezik - stručni I
HS3ENGSI 4
30
Ne
30
HS3MO
Međunarodne organizacije
HS3MO 5
45
Da
45
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
30
Ne
30
Evropske studije - EU i Zapadni Balkan - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS3BALKAN
Evropa i Balkan
HS3BALKAN 6
45
Da
45
PPEU
Politika proširenja Evropske unije
PPEU 5
45
Da
45
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
45
Da
45
HS3PREG
Pregovaranje sa Evropskom unijom
HS3PREG 5
45
Da
45
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 5
45
Da
45
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
30
Ne
30
NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
NJEM06 4
30
Ne
30
ITA06
Italijanski jezik - 6. semestar
ITA06 4
30
Ne
30
ESP 06
Španski jezik - 6. semestar
ESP 06 4
30
Ne
30
POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
POR06 4
30
Ne
30
KIN06
Kineski jezik - 6. semestar
KIN06 4
30
Ne
30
ARP06
Arapski jezik - 6 semestar
ARP06 4
30
Ne
30
TR06
Turski jezik - 6. semestar
TR06 4
30
Ne
30
HS3ENGSII
Engleski jezik - stručni II
HS3ENGSII 4
30
Ne
30
KOM
Komunikologija
KOM 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Medijske studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HSIMS
Medijski sistemi
HSIMS 5
45
Da
45
HS1TEORMED
Teorije medija i komunikacije
HS1TEORMED 5
45
Da
45
OSNKRE1
Osnovi kreativnosti
OSNKRE1 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
RJ01
Ruski jezik 1. semestar
RJ01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
POR01
Portugalski jezik - 1 semestar
POR01 4
30
Ne
30
KIN01
Kineski jezik - 1. semestar
KIN01 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Medijske studije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 6
45
Da
45
HSIIMID
Mediji i demokratija
HSIIMID 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ITA02
Italijanski jezik - 2. semestar
ITA02 4
30
Ne
30
RUS02
Ruski rezik - drugi semestar
RUS02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
KIN02
Kineski jezik - 2. semestar
KIN02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Medijske studije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HSIIJME
Javno mnjenje
HSIIJME 6
45
Da
45
HSIIDM
Digitalni mediji
HSIIDM 5
45
Da
45
OSJ
Uvod u odnose s javnošću
OSJ 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
MKGI
Mediji i kultura govora I
MKGI 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
POR03
Portugalski jezik - 3 semestar
POR03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Medijske studije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
KOM
Komunikologija
KOM 6
45
Da
45
ME
Medijska etika
ME 5
45
Da
45
UEMNM
Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija
UEMNM 5
45
Da
45
PSHKOM
Psihologija komunikacije
PSHKOM 5
45
Da
45
HSIIMI
Medijska istraživanja
HSIIMI 5
45
Da
45
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 4
30
Ne
30
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Medijske studije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
SPH
Socijalna psihologija
SPH 6
45+15
Da
45+15
PM
Politički marketing
PM 5
45+15
Da
45+15
HSRET
Retorika
HSRET 5
45+15
Da
45+15
KM-TK
Teorije kulture
KM-TK 5
45+15
Da
45+15
KR
Komunikacija i reklama
KR 5
45+15
Da
45+15
KM-ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
KM-ENG05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ITAL05
Italijanski jezik - 5 semestar
KM-ITAL05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
KM-ARP05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ESP05
Španski jezik - 5 semestar
KM-ESP05 4
30+15
Ne
30+15
KM-POR05
Portugalski jezik - 5 semestar
KM-POR05 4
30+15
Ne
30+15
KM-TR05
Turski jezik - 5 semestar
KM-TR05 4
30+15
Ne
30+15
KM-NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
KM-NJEM05 4
30+15
Ne
30+15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
30+15
Ne
30+15
Komunikologija i mediji - Medijske studije - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
TOJ
Tehnike odnosa s javnošću
TOJ 6
30+15
Da
30+15
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30+15
Da
30+15
KK
Korporativno komuniciranje
KK 5
30+15
Da
30+15
ST
Statistika
ST 5
30+15
Da
30+15
MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost
MOU 5
30+15
Da
30+15
KM-ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
KM-ENG06 4
20+15
Ne
20+15
KM-ARP06
Arapski jezik - 6. semestar
KM-ARP06 4
20+15
Ne
20+15
KM-POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
KM-POR06 4
20+15
Ne
20+15
KM-NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
KM-NJEM06 4
20+15
Ne
20+15
KM-TR06
Turski jezik - 6 semestar
KM-TR06 4
20+15
Ne
20+15
KM-ESP06
Španski jezik - 6. semestar
KM-ESP06 4
20+15
Ne
20+15
KM-CH06
Kineski jezik - 6 semestar
KM-CH06 4
20+15
Ne
20+15
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 4
20+15
Ne
20+15
Komunikologija i mediji - Komunikologija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1UUP
Uvod u politiku
HS1UUP 6
45
Da
45
HS1SOC
Sociologija
HS1SOC 5
45
Da
45
HSIMS
Medijski sistemi
HSIMS 5
45
Da
45
HS1TEORMED
Teorije medija i komunikacije
HS1TEORMED 5
45
Da
45
OSNKRE1
Osnovi kreativnosti
OSNKRE1 5
45
Da
45
HS1ISTCIV
Istorija civilizacije
HS1ISTCIV 4
30
Ne
30
ENG01
Engleski jezik - 1 semestar
ENG01 4
30
Ne
30
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
30
Ne
30
RJ01
Ruski jezik 1. semestar
RJ01 4
30
Ne
30
EPS01
Španski jezik - 1. semestar
EPS01 4
30
Ne
30
ITA01
Italijanski jezik - 1. semestar
ITA01 4
30
Ne
30
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
30
Ne
30
POR01
Portugalski jezik - 1 semestar
POR01 4
30
Ne
30
KIN01
Kineski jezik - 1. semestar
KIN01 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Komunikologija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HS1PICG
Politička istorija Crne Gore
HS1PICG 6
45
Da
45
HSIIMID
Mediji i demokratija
HSIIMID 5
45
Da
45
PSCG
Politički sistem Crne Gore
PSCG 5
45
Da
45
HS1POLS
Politička sociologija
HS1POLS 5
45
Da
45
HS1IE
Istorija Evrope
HS1IE 5
45
Da
45
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
30
Ne
30
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
30
Ne
30
ITA02
Italijanski jezik - 2. semestar
ITA02 4
30
Ne
30
RUS02
Ruski rezik - drugi semestar
RUS02 4
30
Ne
30
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
30
Ne
30
POR02
Portugalski jezik - 2 semestar
POR02 4
30
Ne
30
KIN02
Kineski jezik - 2. semestar
KIN02 4
30
Ne
30
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Komunikologija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
HSIIJME
Javno mnjenje
HSIIJME 6
45
Da
45
HSIIDM
Digitalni mediji
HSIIDM 5
45
Da
45
OSJ
Uvod u odnose s javnošću
OSJ 5
45
Da
45
HS2UUG
Uvod u geopolitiku
HS2UUG 5
45
Da
45
MKGI
Mediji i kultura govora I
MKGI 5
45
Da
45
PI2
Poslovna informatika
PI2 4
30
Ne
30
ENG03
Engleski jezik - 3 semestar
ENG03 4
30
Ne
30
ARP03
Arapski jezik - 3 semestar
ARP03 4
30
Ne
30
ITA03
Italijanski jezik - 3. semestar
ITA03 4
30
Ne
30
ESP03
Španski jezik - 3. semestar
ESP03 4
30
Ne
30
POR03
Portugalski jezik - 3 semestar
POR03 4
30
Ne
30
KIN03
Kineski jezik - 3. semestar
KIN03 4
30
Ne
30
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
30
Ne
30
TR03
Turski jezik - 3. semestar
TR03 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Komunikologija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
KOM
Komunikologija
KOM 6
45
Da
45
ME
Medijska etika
ME 5
45
Da
45
UEMNM
Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija
UEMNM 5
45
Da
45
PSHKOM
Psihologija komunikacije
PSHKOM 5
45
Da
45
HSIIMI
Medijska istraživanja
HSIIMI 5
45
Da
45
HS3DLJP
Ljudska prava
HS3DLJP 4
30
Ne
30
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
30
Ne
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
30
Ne
30
ESP04
Španski jezik - 4. semestar
ESP04 4
30
Ne
30
ARP04
Arapski jezik - 4 semestar
ARP04 4
30
Ne
30
KIN04
Kineski jezik - 4. semestar
KIN04 4
30
Ne
30
ITA04
Italijanski jezik - 4. semestar
ITA04 4
30
Ne
30
POR04
Portugalski jezik - 4 semestar
POR04 4
30
Ne
30
TR04
Turski jezik - 4. semestar
TR04 4
30
Ne
30
Komunikologija i mediji - Komunikologija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
SPH
Socijalna psihologija
SPH 6
45+15
Da
45+15
PM
Politički marketing
PM 5
45+15
Da
45+15
HSRET
Retorika
HSRET 5
45+15
Da
45+15
KM-TK
Teorije kulture
KM-TK 5
45+15
Da
45+15
KR
Komunikacija i reklama
KR 5
45+15
Da
45+15
KM-ENG05
Engleski jezik - 5 semestar
KM-ENG05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ITAL05
Italijanski jezik - 5 semestar
KM-ITAL05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ARP05
Arapski jezik - 5 semestar
KM-ARP05 4
30+15
Ne
30+15
KM-ESP05
Španski jezik - 5 semestar
KM-ESP05 4
30+15
Ne
30+15
KM-POR05
Portugalski jezik - 5 semestar
KM-POR05 4
30+15
Ne
30+15
KM-TR05
Turski jezik - 5 semestar
KM-TR05 4
30+15
Ne
30+15
KM-NJEM05
Njemački jezik - 5 semestar
KM-NJEM05 4
30+15
Ne
30+15
ET03IZ
Etika
ET03IZ 4
30+15
Ne
30+15
Komunikologija i mediji - Komunikologija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
TOJ
Tehnike odnosa s javnošću
TOJ 6
30+15
Da
30+15
GLB03
Globalizacija
GLB03 5
30+15
Da
30+15
KK
Korporativno komuniciranje
KK 5
30+15
Da
30+15
ST
Statistika
ST 5
30+15
Da
30+15
MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost
MOU 5
30+15
Da
30+15
KM-ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
KM-ENG06 4
20+15
Ne
20+15
KM-ARP06
Arapski jezik - 6. semestar
KM-ARP06 4
20+15
Ne
20+15
KM-POR06
Portugalski jezik - 6 semestar
KM-POR06 4
20+15
Ne
20+15
KM-NJEM06
Njemački jezik - 6 semestar
KM-NJEM06 4
20+15
Ne
20+15
KM-TR06
Turski jezik - 6 semestar
KM-TR06 4
20+15
Ne
20+15
KM-ESP06
Španski jezik - 6. semestar
KM-ESP06 4
20+15
Ne
20+15
KM-CH06
Kineski jezik - 6 semestar
KM-CH06 4
20+15
Ne
20+15
DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija
DPDP03 4
20+15
Ne
20+15