Predmeti

KM-ESP06
Španski jezik - 6. semestar

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 20+15
Modul: Komunikologija i mediji - Medijske studije

Angažovani predavači: