Predmeti

TR03
Turski jezik - 3. semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+15
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost

Angažovani predavači: