Predmeti

GLB03
Globalizacija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost

Angažovani predavači: