Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Dragan K. Vukčević

Rođen je 8. januara 1958. godine u Titogradu (Podgorici). Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (1980). Školske 1979/80. obavljao dužnost studenta-prorektora. Magistrirao (1983) i doktorirao (1993) na Pravnom fakultetu u Beogradu (pravno-sociološki smjer).

U mandatu 1989-1991. godine, obavljao je dužnost republičkog Sekretara za odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Crne Gore.

Bio je dekan i redovni profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici, a sada je dekan Fakulteta pravnih nauka u Podgorici. Izvodi nastavu na predmetu Sociologija, Intelektualna istorija Evrope i Globalizacija.
Dužnost dekana obavljao je u mandatu 2001-2003.

Glavni je urednik u Izdavačkoj kući CID u Podgorici.

Osnivač je NVO Sociološki centar Crne Gore (SOCEN), u okviru kojeg je organizovao više socioloških istraživanja o transformaciji savremenog crnogorskog društva.

Direktor je Diplomatske akademije “Gavro Vuković”, u mandatu 2003-2007, koju su osnovali Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore i Pravni fakultet u Podgorici.

Najvažniji objavljeni radovi: Sociološka misao u Rusiji (iskustvo XX vijeka), Podgorica – Sremski Karlovci, 1994; Ekonomija i pravo (odnos osnovnih pojmova), Podgorica, 1996; Iza normi (sociološki pravni eseji), Podgorica 2003.

Redovni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u kojoj obavlja dužnosti Sekretara Odljenja društvenih nauka. Nedavno je izabran članom Svjetske akademije nauka i umjetnosti.

dr Dragan K. Vukčević