Predmeti

GLB03
Globalizacija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Bezbjednost

Angažovani predavači: