Predmeti

HS1SOC
Sociologija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Bezbjednost
Predmet obuhvata metode sociologije i sociološke teorije, društvene pojmove kao što su kultura, društvo i pojedinac, tipovi društva, društvena interakcija, karakteristike savremene sociološke misli, društvene podjele i savremene društvene pojave (rat, masovni mediji, revolucije, globalne promjene, ekološke krize, itd).

Angažovani predavači: