Predmeti

GLB03
Globalizacija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Smjer: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: