Predmeti

STG
Savremene teme globalizacije

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Evropske politike

Savremene teme globalizacije

Angažovani predavači: