Predmeti

HS3MO
Međunarodne organizacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost - Međunarodna bezbjednost

Angažovani predavači: