Predavači

Docent
Doc. dr Nikoleta Đukanović

Nikoleta Đukanović je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za Međunarodne i evropske studije. Magistarske studije je završila na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru Evropske studije, dok je master program „Master in Adriatic Region and Local Development“ završila na Univerzitetu u Bolonji, kao dobitnik stipendije CEI. Dobitnik je stipendije Austrijske agencije za međunarodnu saradnju, obrazovanje i istraživanje za istraživački boravak na Institutu za evropsko pravo Univerziteta u Gracu 2016. dodine, kao i DAAD stipendije za istraživački boravak na Humboltovom univerzitetu u Berlinu 2018. godine.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2007. godine, na smjeru Diplomatija i međunarodni odnosi. Specijalističke studije iz oblasti diplomatije završila je na FPN-u u Podgorici, a specijalizaciju iz oblasti američkih političkih i ekonomskih sistema završila je na Karlovom univerzitetu u Pragu, Češka. Završila je Diplomatsku akademiju u Beču, Austrija.

Za rezultate postignute tokom svog školovanja, primila je mnoge nagrade kao što su Nagrada za najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore za studijsku 2003/04 godinu, laureat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za izvanredne uspjehe postignute tokom studiranja, Atlas stipendija „Deset za deset“, nagrade Fakulteta političkih nauka u Podgorici za najboljeg studenta nekoliko studijskih godina, stipendija Ministarstva prosvjete, stipendija ZAMTES-a za usavršavanje engleskog jezika 2005. godine na Giles Univerzitetu u Londonu, stipendirano usavršavanje italijanskog jezika na Univerzitetu „Dante Alighieri“ u Italiji, i mnoge druge.

Od početka 2008. do kraja 2010. godine bila je zaposlena u Ministarstvu odbrane Crne Gore, kao savjetnik za međunarodne odnose u Kabinetu ministra. Od 2008. godine zaposlena je na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica, kao predavač na katedri za spoljnu politiku i međunarodne organizacije. U Centru za monitoring i istraživanje CeMI bila je angažovana je od 2010. godine kao istraživač na programu evropskih i evroatlantskih integracija, odnosno od 2012. do 2019. godine kao izvršna direktorka. U Sociološkom centru Crne Gore angažovana je kao istraživač od septembra 2019. godine. Od 2020. godine povremeno je angažovana kao nacionalni konsultant UNDP-a i nacionalni konsultant Savjeta Evrope.

Nikoleta Đukanović je autorka više naučnih radova, stručnih tekstova i studija praktične javne politike. Izlagala je na mnogobrojnim naučnim skupovima, konferencijama i okruglim stolovima u Crnoj Gori i inostranstvu. Nikoleta ima značajno iskustvo u oblasti sprovođenja nacionalnih i međunarodnih istraživačkih i naučnih projekata u oblasti evropskih i evroatlantskih integracija. Bila je članica Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kao i članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Rukovoditeljka je Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta Donja Gorica.

Kontakt:

Tel: +382 20 410 704

Mail: nikoleta.djukanovic@udg.edu.me

Objavljeni radovi

Poglavlja u knjigama:

 1. Đukanović Nikoleta, Democratization and Europeanization in Montenegro – Towards “Defective Democracy”, (in) Adam Bence Balazs, ed., 2022, The Europeanization of Montenegro, A Western Balkan Country and it Neighbourhood in Europe and the Global World, Baden-Baden: Nomos, pp. 211-238, ISBN 978-3-8487-8595-7 (Print); 978-3--7489-1108-1 (ePDF); https://www.nomos-shop.de/shopfiles/leseprobe_978-3-7489-1108-1_leseprobe.pdf
 2. Vujović Zlatko, Tomović (Đukanović) Nikoleta, The Presidentialisation of Political Parties in Montenegro: A limited Semi-presidentialism, u: Passarelli, Gianluca , ed., 2019, The Presidentialisation of Political Parties in the Western Balkans, Palgrave Macmillan, pp. 119 – 144, ISBN 978-3-319-97351-7, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-97352-4;
 3. Vujović Zlatko, Tomović (Đukanović) Nikoleta, „Internal Party Democracy in Montenegro“ u: Goati Vladimir, Darmanović Srđan, eds., 2015, Electoral and party system in Montenegro - a perspective of internal party democracy development, Podgorica:CeMI, str. 155-184; ISBN 978-86-85547-38-6; COBISS.CG-ID 27914512, UDK 329(497.16),

https://www.researchgate.net/publication/361886485_Internal_Party_Democracy_in_Montenegro;

 1. Tomović (Đukanović) Nikoleta, Kovačević Despot, 2016, “Intraparty Democracy in Montenegro and Serbia” u: Stojiljković Zoran, Spasojević Dušan, eds., Voters, parties, elections – How to democratize political parties in Montenegro and Serbia?, Faculty of Political Science, Belgrade, 2016, str. 105 – 123; ISBN: 978-86-6425-018-4; COBISS.SR-ID 517887831, UDK 329(497.16+497.11), https://www.researchgate.net/publication/361886199_Intraparty_Democracy_in_Montenegro_and_Serbia

Naučni radovi:

 1. Đukanović, Nikoleta (2019) „Evropeizacija spoljne politike Crne Gore u vrijeme kriza“, u: Stojanović Z, Spoljna politika Crne Gore — istorija i savremenost, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa br. 154, Odjeljenje društvenih nauka, Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, str. 139-159; ISBN: 978-86-7215-466-5, https://canupub.me/clanci/evropeizacija-spoljne-politike-crne-gore-u-vrijeme-kriza/
 2. Tomović (Đukanović) Nikoleta, 2015, Evropska unija na međunarodnoj sceni – izazovi zajedničke spoljne i bezbjednosne politike, u: Vujačić, Beljinac (ur.), Nova Evropa i njena periferija, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije “Nova Evropa i njena periferija” Beograd 25-27.09.2015, Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Udruženje za političke nauke Srbije, str. 207- 227, ISBN 978-86-84031-83-1; COBISS.SR-ID 220209932; UDK 327(4-672EU), http://www.upns.rs/sites/default/files/2017-04/sabor_politikologa_2015_-_zbornik_radova_-_izdanje_za_web_27-12.pdf
 1. Vujović Zlatko, Tomović (Đukanović) Nikoleta, 2016, Perspectives for Development of Intra-Party Democracy in Montenegro, Comparative Balkan Politics, 2(1), pp. 41 – 65, ISSN 2337-0467; COBISS.CG-ID 31223056, https://www.researchgate.net/publication/338937233_Perspectives_for_Development_of_Intra-Party_Democracy_in_Montenegro;
 2. Tomović (Đukanović) Nikoleta, 2013, Učinci evropske bezbjednosne politike na terenu, Zbornik škole euroatlantizma, IV sesija, str. 86-100, ISSN 1800-847X; COBISS.CG-ID 16823312, https://www.researchgate.net/publication/361886387_Ucinci_evropske_bezbjednosne_politike_na_terenu;
 3. Tomović (Đukanović) Nikoleta, Vukadinović Čehulić Lidija, 2012, Kompatibilnost kriterijuma za ulazak u evropske i evroatlantske integracije, Zbornik škole euroatlantizma, III sesija, str. 81-102; ISSN 1800-847X; COBISS.CG-ID 22203664; UDK 327.51, https://www.researchgate.net/publication/361886388_Kompatibilnost_kriterijuma_za_ulazak_u_evropske_i_evroatlantske_integracije
 1. Tomović (Đukanović) Nikoleta, 2012, Partnerstvo NATO-a i EU u borbi protiv bezbjednosnih prijetnji XXI vijeka, MONET, 31(1) SE, Institut za strateške studije i projekcije, ISSN 1451-3617; str. 26-38, https://www.researchgate.net/publication/361886390_Partnerstvo_NATO-a_i_EU_u_borbi_protiv_bezbjednosnih_prijetnji_XXI_vijeka

Policy papers:

 1. Đukanović Nikoleta, ed., 2019, Montenegro: A captured state or a leading candidate for EU accession?, Podgorica: Centre for Monitoring and Research, https://www.researchgate.net/publication/361886410_Montenegro_A_captured_state_or_a_leading_candidate_for_EU_accession;
 1. Popović Mira, Đukanović Nikoleta, Vuković Miloš, Božović Bojan, 2019, Antikorupcijske politike na lokalnom nivou i šta pokazuje rendgen? Procjena efikasnosti antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, Podgorica: Centar za građansko obrazovanje, ISBN 978-9940-44-013-8; COBISS.CG-ID 40008976, https://www.researchgate.net/publication/361886637_Antikorupcijske_politike_na_lokalnom_nivou_i_sta_pokazuje_rendgen_Procjena_efikasnosti_antikorupcijskih_politika_na_lokalnom_nivou;
 1. Tomović (Đukanović) Nikoleta, ur., 2014, “Politički aktivizam žena u Crnoj Gori”, Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje, ISBN 978-86-85547-36-2; COBISS.CG-ID 27273232; UDK 316.662:32-055.2(497.16), https://www.researchgate.net/publication/338950039_Politicki_aktivizam_zena_u_Crnoj_Gori;
 2. Vujović Z, Tomović (Đukanović) N, 2010, ”Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom parlamentu“ Podgorica: CEMI, ISBN 978-86-85547-30-0; UDK: 342.53:323.15(497.16); COBISS.CG-ID 18326288, https://www.researchgate.net/publication/361886778_Odrzivi_institucionalni_mehanizmi_za_poboljsanje_predstavljenosti_manjina_u_crnogorskom_parlamentu;
 1. Selić Ana, Tomović (Đukanović) Nikoleta etc, 2013, Analysis of the effects of anticorruption policies in Montenegro 2012/2013 and recommendations for improvement, Podgorica: Centre for Monitoring and Research, https://www.researchgate.net/publication/361886917_Analysis_of_the_effects_of_anticorruption_policies_in_Montenegro_20122013_and_recommendations_for_improvement;
 2. A. Selić, N. Tomović, Godišnji izvještaj o sprovođenju antikorupcijskih politika u Crnoj Gori 2013-2014, Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje, https://www.researchgate.net/publication/361886940_Godisnji_izvjestaj_o_sprovodenju_antikorupcijskih_politika_u_Crnoj_Gori_2013-2014;
 1. Božović Bojan, Tomović (Đukanović) Nikoleta (ur.), 2017, Sistem zaštite prava potrošača u Crnoj Gori – kako dostići evropski nivo zaštite potrošačkih prava u Crnoj Gori?, Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje, ISBN: 978-86-85547-59-1, COBISS.CG-ID 34581008, https://www.researchgate.net/publication/361888683_Sistem_zastite_prava_potrosaca_u_Crnoj_Gori_-_kako_dostici_evropski_nivo_zastite_potrosackih_prava_u_Crnoj_Gori;
 1. Selić Ana, Tomović (Đukanović) Nikoleta, 2015, Transparentnost i odbrana u Crnoj Gori (2015), Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje; https://www.researchgate.net/publication/361888884_Transparentnost_i_odbrana_u_Crnoj_Gori;
 1. Selić Ana, Tomović (Đukanović) Nikoleta, 2015, Procjena rizika od korupcije u sektoru odbrane, Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje, https://www.researchgate.net/publication/361888904_Procjena_rizika_od_korupcije_u_sektoru_odbrane;
 1. Miscevic Tanja, Jacimovic Danijela, Lange Sabina, Đukanović Nikoleta, 2021, Policy brief The three pillars of EU’s further integration: the EMU, democratic governance and foreign policy, Jean Monnet Center of Excellence: Enlargement Policy Challenges: EU versus China’s diplomacy in the Western Balkans,, https://www.researchgate.net/publication/361889033_The_three_pillars_of_EU's_further_integration_the_EMU_democratic_governance_and_foreign_policy_Jean_Monnet_Center_of_Excellence_Enlargement_Policy_Challenges_EU_versus_China's_diplomacy_in_the_Western;
 1. Group of authors, Online paper 2 Global competition challenges facing the single market and its implications for the Western Balkans, online paper from the round table "Challenges of global competition faced by the single market and its implications for the Western Balkans", Jean Monnet Center of Excellence: Enlargement Policy Challenges: EU versus China’s diplomacy in the Western Balkans, https://www.researchgate.net/publication/361888968_Global_competition_challenges_facing_the_single_market_and_its_implications_for_the_Western_Balkans
 1. Đukanović Nikoleta, Prikaz knjige: Volfgang Šmale, Šta će biti sa Evropskom unijom? Istorija i budućnost, Humanističke studije 8/2020, str. 115-118, https://www.researchgate.net/publication/361890654_3_Dukanovic_Nikoleta_Prikaz_knjige_Volfgang_Smale_Sta_ce_biti_sa_Evropskom_unijom_Istorija_i_buducnost_Humanisticke_studije_82020_str_115-118;
 1. Đukanović Nikoleta, Federalni ili konfederalni koncept razvoja EZ (studija), Humanističke studije 4/2018, str. 119-134, https://www.researchgate.net/publication/361890578_Federalni_ili_konfederalni_koncept_razvoja_EZ_studija_Humanisticke_studije_42018_str_119-134;
 1. Vujović Zlatko, Selić Ana, Tomović (Đukanović) Nikoleta, Reforma anti-korupcijskih institucija u Crnoj Gori, Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje; Open Siciety Institute, https://www.researchgate.net/publication/361890852_REFORMA_ANTI-KORUPCIJSKIH_INSTITUCIJA_U_CRNOJ_GORI_Kako_uciniti_sistem_efikasnijim_Think_Tank_Fund_-Budapest;
 1. Finalni izvještaj Građansko nadgledanje predsjedničkih izbora Crna Gora 2018, Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje; https://www.researchgate.net/publication/361890665_Finalni_izvjestaj_Gradansko_nadgledanje_predsjednickih_izbora_Crna_Gora;
 1. Finalni izvještaj Građansko nadgledanje lokalnih izbora Crna Gora 2018, Podgorica: Centar za monitoring i istraživanje, https://www.researchgate.net/publication/361890854_Finalni_izvjestaj_Gradansko_nadgledanje_lokalnih_izbora_Crna_Gora_2018;
 1. Nikoleta Tomović (Đukanović), Analysis of existing potentials for the establishment of a social science digital data archive in Montenegro, South-Eastern European Data Service, https://www.researchgate.net/publication/361890668_Analysis_of_existing_potentials_for_the_establishment_of_a_social_science_digital_data_archive_in_Montenegro_South-Eastern_European_Data_Service;
 2. Nikoleta Tomović (Đukanović) i grupa autora, 2012, Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori: jesmo li napravili korak naprijed?, u: Crna Gora u procesu evropske integracije: monitoring reformi, Podgorica, Evropski pokret u Crnoj Gori, https://www.researchgate.net/publication/361890669_Finansiranje_politickih_partija_u_Crnoj_Gori_jesmo_li_napravili_korak_naprijed_u_Crna_Gora_u_procesu_evropske_integracije_monitoring_reformi.
dr Nikoleta Đukanović
Predmeti
Kontakt podaci