Predmeti

STMOIEI
Savremene teorije međunarodnih odnosa i evropskih integracija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske politike

Savremene teorije međunarodnih odnosa i evropskih integracija

Angažovani predavači: