Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Dragan Đukanović

Dragan Đukanović je doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži (AAOM) u Beogradu 2002. godine stekao je specijalističko obrazovanje u okviru smera Evropske studije.
Zaposlen je kao vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2017. godine bio zaposlen u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu gde je obavljao i funkciju pomoćnika direktora za naučno-istraživačku delatnost. U brojnim domaćim i inostranim naučnim i stručnim časopisima je tokom protekle decenije objavio više desetina radova iz oblasti balkanoloških studija i spoljne politike Srbije i država regiona. Takođe, učestvovao je i u realizaciji petnaestak projekata u okviru nevladinog sektora (Evropski pokret u Srbiji, ISAC fond, Centar za regionalizam, Centar za spoljnu politiku, itd.). Gostovao je kao predavač na više evropskih univerziteta.
Bio je glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Međunarodna politika (2008–2017), a danas je potpredsednik Centra za spoljnu politiku (2011–) i Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (2014–).
Na Humanističkim studijama je angažovan na predmetima Uvod u međunarodne odnose, Međunarodna bezbjednost i Teorije međunarodih odnosa i spoljne politike.

dr Dragan Đukanović