Predmeti

UUSPA
Uvod u spoljnopolitičku analizu

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi

Uvod u spoljnopolitičku analizu

Angažovani predavači: