Predavači

Saradnik
mr Danica Radifković

Danica Radifković je rođena 30.03.1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju „ Slobodan Škerović“ je završila u Podgorici. Osnovne studije završila je 2015. godine na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica (smjer Međunarodni odnosi i diplomatija). Na istom Fakultetu je diplomirala 2016. godine, da bi 2018. stekla zvanje magistra političkih nauka. Trenutno je doktorand na istoimenom Fakultetu (smjer Međunarodni odnosi).
Trenutno je angažovana kao saradnica u nastavi na predmetima Kreiranje javnih politika u EU i Pregovaranje sa EU.
Polaznica je više međunarodnih stručnih konferencija, seminara i učesnica ljetnjih škola u zemlji i inostranstvu:
1.Erasmus+ Youth Exchange: Be ready for European Values, Non-Formal Educational System in Slovenia, Centre for European Perspective-CEP, Centre for Monitoring and Research-CEMI, Ljubljana, Slovenia, June 2017.
2.Međunarodna naučna konferencija “Petrovački diskursi o Evropi”, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar, 2017.
3.Međunarodna naučna konferencija “Obnova evropske ideje u sjenci populizma”, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar, 2018.
4.International Summer School „Engagement for Friendship: Changing Political Culture in the Balkans“,European Movement Serbia, Belgrade, July 2019.
5.Međunarodna naučna konferencija “Petrovački diskursi 2019- Evropski izbori u kontekstu razvoja Evropske unije i Zapadnog Balkana”, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar 2019.
6.Škola Evroatlantizma “Bezbjednosni izazovi na Zapadnom Balkanu”, Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora, decembar 2019.


Danica govori engleski i služi se italijanskim jezikom.
Kontakt mail: danica.radifkovic@udg.edu.me

mr Danica Radifković