Predavači

Saradnik
mr Danica Radifković

Danica Radifković je rođena 30.03.1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu "Savo Pejanović" i gimnaziju „ Slobodan Škerović“ je završila u Podgorici. Osnovne studije završila je 2015. godine na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica (smjer Međunarodni odnosi i diplomatija). Na istom Fakultetu je diplomirala 2016. godine, da bi 2018. stekla zvanje magistra političkih nauka. Trenutno je doktorand na istoimenom Fakultetu (smjer Međunarodni odnosi) i u fazi je izrade doktorske disertacije. 
Trenutno je angažovana kao saradnica u nastavi na predmetima Kreiranje javnih politika u EU i Pregovaranje sa EU.
Polaznica je više međunarodnih stručnih konferencija, seminara i učesnica ljetnjih škola u zemlji i inostranstvu:
1.Erasmus+ Youth Exchange: Be ready for European Values, Non-Formal Educational System in Slovenia, Centre for European Perspective-CEP, Centre for Monitoring and Research-CEMI, Ljubljana, Slovenia, June 2017.
2.Međunarodna naučna konferencija “Petrovački diskursi o Evropi”, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar, 2017.
3.Međunarodna naučna konferencija “Obnova evropske ideje u sjenci populizma”, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar, 2018.
4.International Summer School „Engagement for Friendship: Changing Political Culture in the Balkans“,European Movement Serbia, Belgrade, July 2019.
5.Međunarodna naučna konferencija “Petrovački diskursi 2019- Evropski izbori u kontekstu razvoja Evropske unije i Zapadnog Balkana”, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar 2019.
6.Škola Evroatlantizma “Bezbjednosni izazovi na Zapadnom Balkanu”, Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora, decembar 2019.

7. Međunarodna naučna konferencija "Petrovački diskursi 2021- Savremeni izazovi regionalne saradnje i politike proširenja EU“, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar 2021. 

8. 7. Međunarodna naučna konferencija "Petrovački diskursi 2022- Regionalna saradnja i evropske integracije na Zapadnom Balkanu- ka poželjnim modelima saradnje“, Centar za spoljnu politiku, Univerzitet Donja Gorica, Fondacija Hans Seidel Stiftung, Petrovac, Crna Gora, oktobar 2022. 

Izlaganja na naučnim skupovima:

1. Successes of Montenegro's foreign policy since 2006., 4th International Scientific Conference„ Local to global research policy: universities role in orienting society towards science”, University of Donja Gorica, Podgorica, Montenegro., 2021.

2. Politika proširenja EU u vrijeme kriza, izlaganje na Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Savremeni izazovi regionalne saradnje i politike proširenja EU", 2021.

Spisak objavljenih radova:

1. Danica Radifković, Milan Ranković, “Non-paper diplomatija-nova metodologija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan”, Knowledge- International Journal, Vol.38, Skoplje, Sjeverna Makedonija, 2020. (https://www.academia.edu/43646633/NON_PAPER_DIPLOMATIJA_NOVA_METODOLOGIJA_PRO%C5%A0IRENJA_EU_NA_ZAPADNI_BALKAN)

2. Danica Radifković, “Uspjesi spoljne politike Crne Gore od 2006.”, Humanistika, Beograd, Srbija (prihvaćen za objavljivanje)

3. Danica Radifković, “Politika proširenja Evropske unije u vrijeme kriza”, Humanističke studije, br. X, Podgorica, Crna Gora (privaćen za objavljivanje)

Danica govori engleski i služi se italijanskim jezikom.
Kontakt mail: danica.radifkovic@udg.edu.me

mr Danica Radifković