Predmeti

SDM
Savremena diplomatija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi

Savremena diplomatija

Angažovani predavači: