Predmeti

UMO
Uvod u međunarodne odnose

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: