Predavači

Saradnik
Filip Denda

Filip Denda rođen je 28. 09. 1999. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

 

Godine 2018. upisao je Humanističke studije na Univerzitetu Donja Gorica, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija.

Diplomirao je 2021. godine sa prosječnom ocjenom 9.93. Iste godine, nagrađen je od Humanističkih studija poveljom „Studenta generacije“.

Tokom osnovnih studija dobio je više priznanja za najboljeg studenta kao i nagradu prof. dr Radovan Vukadinović za studenta generacije 2021. godine

Nakon osnovnih studija, upisao je dvogodišnje master studije na Humanističkim studijama na smjeru Međunarodna politka i bezbjednost.

Trenutno je stipendista od strane Ministartsva prosvjete za najbolje studente.

Tečno govori engleski jezik.

Na Humanističkim studijama angažovan je od studijske 2021/22. godine na predmetu Diplomatsko pravo i diplomatska profesija.

Bio je učesnik nacionalnih i međunarodnih konferencija i seminara.

 

Filip Denda
Predmeti
Kontakt podaci