Predmeti

DPDP03
Diplomatsko pravo i diplomatska profesija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: