Predavači

Asistent
mr Bojan Božović

Bojan Božović rođen je na Cetinju 31.08.1984. Diplomirao  je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore a magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Međunarodno privatno pravo i Međunarodno javno pravo i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka UDG na smjeru Pravo EU.

Položio je pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i advokatski ispit pred Komisijom Advokatske komore.

Tokom svoje akademske karijere, usavršavao sa na brojnim intitutima od kojih ističemo boravak na Max Planck institutu za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg) 2015. godine kao stipendista za darovite mlade naučnike.

Osim angažmana na fakultetu, praktično iskustvo je sticao i kroz rad u NVO sektoru, advokatskim kancelarijima i kao ekspert i konsultant na projektima Savjeta Evrope, GIZ-a, ILO-a…

Od 1. jula 2021. godine je državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Objavio je brojne radove iz međunarodnog prava, evropskog prava i ljudskih prava, među kojima i:

mr Bojan Božović