Predmeti

HS2MJP
Međunarodno javno pravo

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije

Angažovani predavači: