Predmeti

HS3BOEP
Osnovi prava EU

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Bezbjednost
Obavezan predmet za studente oba smjera.

Angažovani predavači: