Predavači

Asistent
dr Sajma Ademović

Sajma Ademović rođena je 24. jula 1989. godine u Podgorici. Doktorirala je na Akdeniz Univerzitetu u Antaliji, kao stipendista Vlade Republike Turske. Program doktorskih studija na turskom jeziku uspješno je završila odbranom doktorske disertacije 2022. godine. Magistarske studije, na smjeru Međunarodni odnosi, završila je na Univerzitetu Donja Gorica sa prosječnom ocjenom 9,78. Specijalističke studije iz oblasti spoljne politike i diplomatije završila je na Univerzitetu Donja Gorica sa prosjekom 10. Diplomirala je 2011. godine na Univerzitetu Donja Gorica, na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija, sa prosječnom ocjenom 10. Za rezultate postignute tokom svog školovanja primila je brojne nagrade kao što je nagrada Glavnog grada „19. decembar“ za izvanredne uspjehe postignute tokom studiranja 2009. godine, nagrada Univerziteta Donja Gorica za najbolje studente nekoliko studijskih godina, studentska stipendija Ministarstva prosvjete Crne Gore, 2009. godine dobila je priliku za usavršavanje engleskog jezika na LSC Stanton School of English u Londonu, a 2013. godine bila je korisnik stipendije za učenje turskog jezika u Centru za strane jezike Akdeniz Univerziteta u Antaliji. 

Naučne konferencije i stručni skupovi:

 • Međunarodna naučna konferencija „Regionalna saradnja i evropske integracije na Zapadnom Balkanu- ka poželjnim modelima saradnje“, Petrovac, 2022
 • Međunarodna naučna konferencija „Savremeni izazovi regionalne saradnje i politike proširenja EU“, Petrovac, 2021.
 • Međunarodna konferencija „Evropski izbori u kontekstu razvoja Evropske unije i Zapadnog Balkana“, Petrovac, 2019.
 • XI sesija Škole evroatlantizma „Bezbjednosni izazovi na Zapadnom Balkanu“, Podgorica, 2019.
 • Studijska posjeta „Perspektive za Zapadni Balkan i EU“, Brisel, 2019.
 • Međunarodna konferencija „Obnova evropske ideje u sjenci populizma“, Petrovac, 2018.
 • Međunarodna konferencija „Diskurzivna inkluzija i isključenost muslimana na Balkanu, Podgorica, 2018.
 • Generalna konvencija Međunarodne Federacije zemalja Zelenog polumjeseca, Antalija, 2018.
 • Petrovački diskursi o Evropi, Petrovac, Petrovac, 2017.
 • Međunarodna naučna konferencija „Evropa, Balkan i Crna Gora“, CANU, Podgorica, 2017.
 • Uluslararası ilişkiler başlıklı konferas, Antalija, 2017.
 • Avrupa Birliği eğitim sertifikası, Antalija, 2016.
 • Međunarodni naučni skup „Evroatlanske integracije“, Zagreb, 2010.
 • Ljetnja škola „Temelji liberalne demokratije“, Korčula, 2010.
 • Prva sesija škole „Pravo Evropske unije“, Bar, 2009.
 • Druga sesija škole „Evroatlantizam“, Bar, 2009.

Izlaganja na naučnim skupovima:

„Evropeizacija u sjenci etnizacije Zapadnog Balkana“, izlaganje na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Savremeni izazovi regionalne saradnje i politike proširenja EU“, 2021.

„Identitet kao osnova evropeizacije Zapadnog Balkana“, izlaganje na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Evropski izbori u kontekstu razvoja Evropske unije i Zapadnog Balkana“, 2019.

„Islamizam i populizam u Turskoj“, izlaganje na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „ Obnova evropske ideje u sjenci populizma“, 2018.

„Why Muslims in the Balkans support Erdoğan?“, DAAD workshop „Discursive inclusion and exclusion of Muslims in the Balkans“, 2018.

Spisak objavljenih radova:

 • Ademović Sajma, “Balkan Coğrafyasında Türkiye’nin Dünü/Bugünü: Zorunlu Terk Ediliş/Yeniden Sahiplenilmenin Psikolojisi ve ‘Kollektif Psikozun’ Balkan Toplumlarındaki Yansıması”, u: Şenol Kantarcı (ed.) Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politıkası (1923-2000), Nobel, Ankara, 2020, pp. 341-389.
 • Ademović Sajma, Evropeizacija u sjenci etnizacije Zapadnog Balkana, Časopis Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica (prihvaćen za objavljivanje)
 • Ademović Sajma, Identitet kao osnova evropeizacije Zapadnog Balkana, Časopis Humanističke Studije, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2019, str. 33-45. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=826379
 • Radončić Sajma, Karabağ Çatışması: Ateşkes Bariş Getirdi mi?, QAFSAM (Caucasian Center for International Relations and Strategic Studies), 2019. https://www.academia.edu/42637876/Sajma_Radoncic_Karaba%C4%9F_%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_ate%C5%9Fkes_bar%C4%B1%C5%9F_getirdi_mi
dr Sajma Ademović