Predavači

Asistent
dr Sajma Ademović

Sajma Ademović rođena je 24. jula 1989. godine u Podgorici. Kao stipendista Vlade Republike Turske student je doktorskih studija na Akdeniz Univerzitetu u Antaliji. Magistraske studije završila je na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) na smjeru Međunarodni odnosi. Osnovne i specijalističke studije završila je na UDG-u, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija, sa prosječnom ocjenom 10. Za ostvareni uspjeh na akademskim studijama primila je nagradu Glavnog Grada Podgorica 2009. godine, kao i nagrade UDG-a za najboljeg studenta nekoliko studijskih godina. Tokom studija učestvovala i izlagala je na brojnim konferencijama i naučnim skupovima u Crnoj Gori i inostranstvu.
Sajma Ademović govori engleski i turski jezik. 2009. godine pohađala je kurs usavršavanja engleskog jezika, Stanton School of English u Londonu. 2013. godine na Institutu za strane jezike u Antaliji uspješno je položila ispit znanja turskog jezika. Prije akademskog angažovanja na Akedniz Univerzitetu, radila je u Glavnom Gradu u Službi gradonačelnika i učestvovala je na internšip programu organizovanom od strane Američke Privredne Komore u Crnoj Gori.

dr Sajma Ademović