Predmeti

ISTBALODNHS05
Istorija balkanskih odnosa

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: