Predavači

Asistent
mr Miloš Vukanović

Miloš Vukanović je diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu, a magistrirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Završio je i postdiplomske studije na Evropskom koledžu Univerziteta u Jeni u Njemačkoj iz oblasti prezentacije zločina XX vijeka. Usavršavao se i na teme Holokausta pri Yad Vashemu u Izraelu, postkonfliktnih društava u Corimela centru u Sjevernoj Irskoj i totalitarnih režima u Njemačkoj i Poljskoj. Kroz studijske posjete boravio je u Španiji, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Njemačkoj, Austirji, Češkoj, Gruziji, Turskoj i Kini. Profilisao se kao edukator i istoričar sa fokusom na istorijsku edukaciju, preciznije nastavu istorije u postkonfliktnim društvima i prezentaciju disonantne istorije XX vijeka. Tokom studija, bio je stipendista i saradnik Fondacije “Sveti Petar Cetinjski”. Karijeru je započeo kao kustos u Istorijskom muzeju Narodnog muzeja Crne Gore (NMCG). Bio je koordinator i jedan od autora nove stalne postavke Istorijskog muzeja NMCG. Tokom 2017. i 2018. obavljao je funkciju pomoćnika direktora za muzejske poslove NMCG. Kao kustos-istraživač bio je i dio regionalnog tima za UNESCO projekat “Obnavljanje paviljona bivše Jugoslavije” u Nacionalnom muzeju Aušvic-Birkenau. U period od 2019. do 2020. godine, obavljao je funkciju savjetnika za obrazovne programe i ljudska prava pri Centru za građansko obrazovanje. Trenutno je angažovan u Agenciji za ispitivanje javnog mnjenja Damar iz Podgorice, na poziciji Direktora za razvoj. Kao istoričar, sarađuje sa Evropskim udruženjem istorijskih edukatora (EUROCLIO) i njihov je projektni koordinator i urednik za Crnu Goru. Autor je i urednik radionica za nastavu istorije koji se tiču osjetljivih tema, inkluzivne nastave, ekstremizma, nasilja i diskriminacije. Kao priznanje za tu uspješnu saradnju proglašen je i ambasadorom EUROCLIO-a. Jedan je od osnivača Udruženja profesora istorije Crne Gore (HIPMONT). Angažovan je kao stručni konsultant na programu koji vodi Međunarodni rezidualni mehanizam iz Haga.

Članci i publlikacije:

Kad politička elita potcijeni građane - Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020, Zoran Stojiljković, Miloš Vukanović, Daliborka Uljarević, Izdavač Fondacije Friedrich Ebert, septembar 2020.

http://media.cgo-cce.org/2020/10/CGO-FES-Parlamentarni-izbori-2020.pdf

Dobar susjed, Crna Gora i regionalna saradnja, Vladimir Vučković, Miloš Vukanović, Mira Popović, Izdavač Fondacije Friedrich Ebert, decembar 2020.

https://media.cgo-cce.org/2020/12/DOBAR-SUSJED.pdf

Participativno i transnacionalno pripovijedanje: kulturno nasljeđe za povezivanje Podunavlja; članak u Mapi puta za dunavski region, Jačanje regionalnog razvoja kroz kulturne rute Savjeta Evrope; Projekt Routes 4U, Savjet Evrope,

https://rm.coe.int/168094b571

Transformacija Istorijskog muzeja Narodnog muzeja Crne Gore nakon ponovnog sticanja nezavisnosti (njegova uloga u uspostavljanju i promociji novog nacionalnog identiteta) 10. novembra 2017; Muzeja istorije i spomenika Katalonije (XMNCat)

Memorijalni pejzaž u (post) Jugoslaviji - slučaj Crna Gora; Miloš Vukanović; Urednice: Milica Popović, Natalija Majsova,  Članak je originalno objavljen je u žurnalu Ruske zajednice istoričara “The Historical Expertise”, izdavačke kuće "Nestor-Historia", na engleskom i ruskom jeziku.

https://istorex.ru/New_page_58?fbclid=IwAR1ur0htVIrWPUMPfNyHR07KVC8TalT8LcMZdg1tbzKXC4fHDOd9vLSuHLQ

Geschichtswerkstatt Europa: Kreiranje nove komunističke prijestonice (Titograd u prvoj deceniji nakon Drugog svjetskog rata) 2012.

http://www.geschichtswerkstatt-europa.org/project-details/items/Titograd.html

http://issuu.com/alittke/docs/exhibition_inventing_a_new_communist_capital_-_tit?e=4393695/1423511

Edicije:

  • Proces suočavanja sa prošlošću; slučaj: Deportacija (ISBN 978-9940-44-016-9 COBISS.CG-ID 40371216); slučaj: Bukovica (ISBN 978-9940-44-015-2 COBISS.CG-ID 40358672); slučaj: Kaluđerski laz (ISBN 978-9940-44-011-4 COBISS.CG-ID 39549200); Izdavač: CGO, Podgorica, 2019-2020.
  • Dinastija Petrović: „Petrovići, vladari i ratnici“ (6 knjiga); Izdavač: Vijesti / Daily Press; Podgorica; maj 2018.
  • ”Crnogorski srednji vijek” (4 knjige) Izdavač: Vijesti / Daily Press; Podgorica; maj 2019.

Obrazovna publikacije:

Metodološki priručnik za on line nastavu; Igor Radulović, Miloš Vukanović; Podgorica; ISBN 978-9940-44-036-7 COBISS.CG-ID 18785284

Metodološki priručnik za procjenu znanja u on line nastavi; Igor Radulović, Miloš Vukanović; Podgorica 2021; ISBN 978-9940-44-035-0 COBISS.CG-ID 18730756

90e - Nastava kontroverzne istorije / radionice za odgovorno obrazovanje; Urednik; UNDP / CGO; Podgorica; 2022 ISBN 978-9940-44-043-5 COBISS.CG ID 21360644

Antiratni pokret u Crnoj Gori; Igor Radulović, Miloš Vukanović, Europe for Citizens programme of the EU. CCE/ZfD, 2021, https://media.cgo-cce.org/2021/07/Antiratne-inicijative-Crna-Gora.pdf

Bogatstvo različitosti, Kulturna istorija manjina u Crnoj Gori; Rade Vujović i Miloš Vukanović, Min pravde, ljudskih i manjinskih prava/ CGO, 2021 ISBN 978-9940-44-032-9 COBISS.CG-ID 17505284

Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore? Grupa autora, Izdavač: Centar za građansko obrazovanje; Podgorica, 2016 ISBN 978-86-85591-70-9 COBISS.CG-ID 30717712

Antifašizam u Crnoj Gori, između političkog trenda i obrazovne politike; Grupa autora, Izdavač: Centar za građansko obrazovanje; Podgorica, 2018 ISBN 978-86-85591-98-3 COBISS.CG-ID 37145360

Nekada davno živjeli smo zajedno, Istorija koja povezuje; Euroclio, 2014, NL

https://euroclio.eu/resource/29666-2/

mr Miloš Vukanović