Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Đorđije Borozan

 

Rođen je 20. aprila 1947. godine na Bokovu (Cetinje). Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je na Cetinju, Filozofski fakultet u Beogradu — Grupa za opštu i nacionalnu istoriju. Diplomirao je 1971. godine. Magistrirao je na temi Crna Gora i Dubrovnik u vrijeme Šćepana Malog, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temi Velika Albanija — porijeklo — ideje — praksa.

U Beogradu je radio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove (Diplomatski arhiv); u Institutu za novinarstvo, kao naučni saradnik i odgovorni urednik časopisa Novinarstvo; u Komunistu — redakcija za inostranstvo, kao urednik časopisa Questions actuelles du socialisme; u Institutu za savremenu istoriju, kao viši naučni saradnik i glavni i odgovorni urednik časopisa Istorija 20. veka.

Od 2001. do 2008. godine, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, vanredni je i redovni profesor na Katedri za istoriju južnoslovenskih naroda od XVI vijeka do 1918. Od 2002. do 2007. godine bio je direktor Istorijskog instituta Crne Gore. U to vrijeme, kao naučni savjetnik, glavni i odgovorni urednik časopisa Istorijski zapisi i izdanjâ Instituta, bio je predsjednik Naučnog vijeća Instituta; rukovodilac projekata: Istorija Crne Gore od 1878. godine do savremenostiCrna Gora i Albanci u XIX i XX vijeku. Bio je član Senata Univerziteta Crne Gore; predsjednik Komisije za istoriju Savjeta Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore; urednik izdanjâ Univerziteta Crne Gore za društvene nauke; predsjednik Savjeta Centra za istoriju Jugoistočne Evrope — Beograd i Cold war studies centre LSE — London; član savjeta i redakcije za priređivanje građe za knjige: Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956. i Crna Gora u diplomatskim spisima ruskog Ministarstva inostranih djela. Bio je profesor na postdiplomskim studijama na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na predmetu Istočno pitanje i Pravnom fakultetu u Podgorici na predmetu Diplomatija Crne Gore. Od 2007. redovni je profesor na Univerzitetu Donja Gorica.

U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti bio je: predsjednik Odbora za istoriju (2007–2018) i sekretar Odjeljenja humanističkih nauka CANU (od jula 2012. do jula 2016). Potpredsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je od 1. avgusta 2016. godine; član je Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš” u CANU; glavni i odgovorni urednik Leksikona diplomatije Crne Gore i autor leksikografskih članaka tog leksikona; član Redakcije Leksikona etnologije Crne Gore; član Redakcije Leksikona crnogorskih dinastija i autor leksikografskih članaka tog leksikona.

Za člana Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA) izabran je 2018. godine.

Predmeti njegovog naučnog interesovanja su: politička i diplomatska istorija Crne Gore; istorija Evrope u XIX i XX vijeku; jugoslovensko-albanski i crnogorsko-albanski odnosi od kraja XV do devedesetih godina XX vijeka; istorija i istoriografija; edukativna funkcija istorije u nastavno-obrazovnim programima; pitanja istorijskog, etničkog i duhovnog identiteta i problemi savremene istorije.

Na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu podnosio je saopštenja koja su publikovana u časopisima, zbornicima i knjigama. Objavio je preko 200 članaka, studija, rasprava, osvrta i priloga u preko 30 posebnih izdanja u Crnoj Gori, Jugoslaviji i inostranstvu.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 15. decembra 2006, a za redovnog 29. novembra 2011. godine.

Najvažnije objavljene knjige i radovi:

Velika Albanija — porijeklo — ideje — praksa (1995);

125 godina Druge beogradske gimnazije (1995);

Jugoslovenska država i Albanci, tom I (koautorstvo) (1998);

Jugoslovenska država i Albanci, tom II (koautorstvo) (1999);

Kosovo i Metohija u velikoalbanskim planovima 1878–2000 (2001);

Kosovo i Metohija — život živih (koautorstvo) (2005);

Udžbenik za treći razred gimnazije (koautorstvo) (2003. i 2008);

Istorijski atlas (koautorstvo) (2009);

Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956 (koautorstvo) (2010);

Crnogorske dinastije. Vojislavljevići — Balšići — Crnojevići (2014);

Đ. Borozan, Istorijat diplomatije Crne Gore, Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Zbornici radova sa naučnih skupova, 154, Podgorica, 2019.

https://canupub.me/Docs/2019/695-Sp-Pol-CG/Spoljna%20politika%20Crne%20Gore%20-%2002.%20%C4%90or%C4%91e%20Borozan.pdf

Đ. Borozan, Crna Gora 1918. godine, Crna Gora 1878–1918, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, Zbornici radova sa naučnih skupova, 149, 2019.

https://canupub.me/Docs/2019/684-CG-1878%E2%80%931918./Crna%20Gora%201878-1918.%20-%2008%20-%20%C4%90or%C4%91e%20Borozan.pdf

Đ. Borozan, Njegoševa diplomatija, Petar Drugi Petrović Njegoš. Dvjesta godina od rođenja (1813–2013), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, Zbornici radova sa naučnih skupova, 125, 2014.

https://canupub.me/Docs/2014/259-PIIPNj-200/P.%20P.%20Njego%C5%A1%2C%20200%20g.%20od%20ro%C4%91enja%20-%2010.%20%C4%90or%C4%91e%20Borozan.pdf

Đ. Borozan, Sveti Vladimir Dukljanski — Hiljadu godina poslije, 1000-godišnjica Svetog Jovana Vladimira, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, Zbornici radova sa naučnih skupova, 142, 2017.

https://canupub.me/Docs/2017/276-1000-g-Sv-J-V/1000-god.%20Sv.%20Jovana%20Vladimira%20-%2003.%20%C4%90or%C4%91e%20Borozan.pdf

Đ. Borozan, Sjevernoalbanska plemena u planovima i politici dinastije Petrović Njegoš, Dinastija Petrović Njegoš II, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, Zbornici radova sa naučnih skupova, 60, 2002.

https://canupub.me/Docs/2002/191-Din-Petr-Njeg-II/Dinastija%20Petrovic%CC%81%20Njegos%CC%8C%20-%20Tom%20II%20-%2005.%20%C4%90or%C4%91e%20Borozan.pdf

Đ. Borozan, Sjeverna Albanija i Albanci u političkim planovima kralja Nikole, Kralj Nikola — Ličnost, djelo i vrijeme I, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, Zbornici radova sa naučnih skupova, 49, 1998.

https://canupub.me/Docs/1998/177-Kralj-Nikola-I/Kralj%20Nikola%20-%20I%20-%2021.%20%C4%90or%C4%91e%20Borozan.pdf
dr Đorđije Borozan