Predmeti

HS4DiMK
Diplomatsko i medijsko komuniciranje

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Spoljna politika i diplomatija

Angažovani predavači: