Predavači

Saradnik
mr Nela Savković-Vukčević

Nela Savković-Vukčević rođena je 1972. godine u Podgorici, Crna Gora. Završila je Gimnaziju “Slobodan Škerović” i Umjetničku školu za muziku i balet “Vasa Pavić”, osnovno obrazovanje. Diplomirala je na Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a magistrirala na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Poslanica je u Skupštini Crne Gore od jula 2019. godine.
Bila je direktorka JU Gradsko pozorište Podgorica, od decembra 2018. do jula 2019. godine i sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica u periodu od januara 2015. do decembra 2018. godine.

Od 1998. do 2015. godine radila je u Televiziji Crne Gore (RTCG) sa zvanjem novinarke i urednice u raznim programima, pripremajući emisije kulturnog, dokumentarnog, obrazovnog i političkog karaktera. Bila je urednica Redakcije naučnog programa od 2007. do 2009. godine i urednica Redakcije dramskog programa od 2009. do 2013. godine.

Kao novinarka RTCG, 1999. usavršavala se u Velikoj Britaniji, pohađajući Kurs za televizijske vijesti i aktuelne događaje u organizaciji Tomson fondacije (The Thomson Fondation, Course in Television News and Current Affairs, Cardiff, Wales, United Kingdom). Ovaj projekat, pod nazivom Vjerujem u sebe, realizovala je Vlada Crne Gore.

Od 2005. do 2018. godine bila je angažovana na Univerzitetu Crne Gore, kao honorarna saradnica na tri predmeta: Stilistika i retorika, TV novinarstvo i Radio novinarstvo.

Od 2008. sarađuje na Univerzitetu Donja Gorica, na dva predmeta: Retorika i Diplomatsko komuniciranje i mediji.

Kao predavačica Retorike dobila je stipendiju Američkog savjeta za međunarodno obrazovanje JFDP (Junior Faculty Development Program) i od decembra 2007. godine do juna 2008. usavršavala se u SAD, na Univerzitetu Kanzas.

Učestvovala je na naučnim skupovima i okruglim stolovima posvećenim Njegošu, Mihailu Laliću, Radovanu Zogoviću, Radoju Radojeviću, Radoslavu Rotkoviću. Pisala je i govorila o stvaralaštvu Radovana Radonjića, Danila Radojevića, Branka Banjevića, Sretena Asanovića, Mladena Lompara, Vojislava Nikčevića, Sretena Perovića, Dimitrija Popovića, Danila Kiša, Milivoja Solara i mnogih drugih.
Članica je Crnogorskog P.E.N. centra i Matice crnogorske.
Nela Savković-Vukčević je u braku i ima dvoje đece.

http://www.maticacrnogorska.me/files/cm_nela_savkovic_vukcevic.pdf 

Živi i radi u Podgorici.

mr Nela Savković-Vukčević