Predmeti

HS4APiR
Akademsko pisanje i retorika

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Modul: Spoljna politika i diplomatija

Angažovani predavači: