Predmeti

HS4APiR
Akademsko pisanje i retorika

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: