Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Ljubinka Trgovčević Mitrović

prof. dr Ljubinka Trgovčević Mitrović
redovna profesorka 

• Rođena u Sarajevu 1948. godine, umrla u Beogradu 2022. godine.

ŠKOLOVANJE:
• Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu: Savremena istorija 1971.
• Magistar istorijskih nauka 1974, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
• Doktorat istorijskih nauka 1984, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.


ZAPOSLENJE:
• Fakultet političkih nauka, (2001-2016), redovna profesorka.
• Istorijski institut SANU, asistent - naučna savetnica (1972-2001)
• Univerzitet u Beogradu, Centar za multidisciplinarne studije, Istorija prirodnih nauka, (1989-)
• Univerzitet u Beogradu, Škola doktorskih studija, smer Istorija i filozofija prirodnih nauka (2010-2017)


RANIJE VAŽNIJE DRUŠTVENE FUNKCIJE
• Predsedništvo SR Srbije, član (1986-1988)
• Delegat u Skupštini Srbije (1982-1986)
• Predsednica Saveza za brigu o deci i omladini Jugoslavije (1986-1990)
• Predsedica Upravnog odbora Istorijskog arhiva Beograda (2001-2004)
• Predsednica Upravnog odbora Istorijskog muzeja Srbije (2008-2013)

VAŽNIJE RANIJE NAUČNE FUNKCIJE

• Sekretar Saveza istoričara Jugoslavije (1975-1980)
• Član Predsedništva Društva istoričara Srbije (1980-1986)
• Član Francusko-jugoslovenske komisije istoričara (1977-1989)
• Član uredništva biblioteke istorijskih biblioteka u SKZ i u NOLIT-u.
• Rukovodilac projekta Srbija i evroatlanske integracije, Fakultet političkih nauka, (2006-2011)
• Glavni urednik časopisa za istoriju nauke Flogiston (1995-2000)
• Rukovodilac više naučnik projekata u zemlji, kao i sa University College London (SSEES), Univerzitetom u Ženevi (SCOPE), i dr.VAŽNIJE SADAŠNJE NAUČNE FUNKCIJE:
• Predsednica Saveta Centra za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka
• Član Izdavačkog saveta European History Quarterly, London, (2004 -)
• Suosnivač i član Udruženja za društvenu istoriju (1994 - )
• Član Saveta Zadužbine Mihael Zikić, Univerzitet Bon (2000-)


NAUČNA PRIZNANJA:
• NIN-ova nagrada za publicistiku 1986. godine
• Počasni član Međunarodnog univerzitetskog seminara u Blagoevgradu (1995)


STIPENDIJE, STUDIJSKI BORAVCI:
• Berlin, Slobodni univerzitet, Centar za uporednu istoriju Evrope (1996,1998)
• Majnz, Institut za evropsku istoriju (1979, 1994)
• Beč, stipendija K. Jireček (1993)
• Studijski boravci Pariz (1976, 1989); London (1975, 2001), itd.
• Univerzitet u Picburgu (SAD) 2006


SPECIJALIZACIJA:
• Srpska, jugoslovenska i balkanska kulturna, društvena i politička istorija u 19. i 20. veku u evropskom kontekstu. Posebno istorija obrazovanja, nauke, inteligencije, žena…


PREDAVANJA PO POZIVU, NAUČNE KONFERENCIJE:
• Beč, Pariz, London, Strazbur, Berlin, Minhen, Bazel, Ženeva, Delfi, Vankuver, Blagoevgrad, Varna, Petrič, Krakov, Peruđa, Pečuj, Ljubljana, Zagreb.

,.
VAŽNIJE KNJIGE I NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE:
1. Naučnici Srbije i stvaranje jugoslovenske države 1914-1920, Beograd 1986, 19872, 359. ISBN 86-331-0049-5

2. Istorija Srpske književne zadruge, Beograd (SKZ, Kolo 570) 1992, 364. ISBN 86-379-0387-8

3. Planirana elita. O studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku, Beograd 2003, 316. ISBN 86-7743-040-7

POSEBNA IZDANJA:

4. Kraljica Natalija Obrenović: Moje uspomene, priređivanje, predgovor "Priča jedne kraljice" (19-46), Beograd 19991, 2, 20063. ISBN 86-379-0953-1.

5. Moderna srpska država 1804-2004: hronologija. Ur. Ljubodrag Dimić i dr, Istorijski arhiv Beograda, Beograd 2004. /urednik, autor/


ČLANCI, STUDIJE, DELOVI KNJIGA:
6. Politička delatnost Jovana Cvijića u Londonu 1915. godine, Istorijski časopis XX, Beograd 1973, 385-396.

7. Jovan Cvijić u prvom svetskom ratu, Istorijski časopis XXII, Beograd 1975, 173-231.

8. Jovan Cvijić o ujedinjenju Jugoslovena (1914-1915), Naučno delo Jovana Cvijića. Povodom pedesetogodišnjice njegove smrti. Zbornik radova, Beograd 1982, 457-463.

9. Pokušaj pisanja jugoslovenske enciklopedije tokom prvog svetskog rata, Istorijski časopis XXIX-XXX, Beograd 1982, 513-525.

10. Naučnici u ratu 1914, Kolubarska bitka. Zbornik radova, Beograd 1985, 119-125.

11. Jugoslovenska ideja u delima naučnika 1915. godine, Srbija 1915. godine. Zbornik radova, Beograd 1986, 39-45.

12. Profesori Beogradskog univerziteta u prvom svetskom ratu, Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji, knj. I, Beograd 1986, 63-67.

13. Die erste im Ausland ausgebildete Professorengeneration der Universitaet Belgrad, Wegenetz Europaeischen Geistes, II, Universitaeten und Studenten, Wien 1987, 101-113.
14. Savants serbes-éleves français 1880-1914, Les relations entre la France et les pays yougoslaves du dix-huitéme au vingtiéme siècle, Ljubljana 1987, 81-84.

15. Prilog proučavanju organizacije školovanja srpske omladine u Francuskoj početkom 1916. godine, Srbija 1916. godine, Beograd 1987, 261-269.

16. Studije u inostranstvu prve generacije univerzitetskih nastavnika, Univerzitet u Beogradu 1838-1988. Zbornik radova, Beograd 1988, 69-86.

17. Kulturni odbor u Parizu, Srbija 1918. godine, Beograd 1989, 129-140.

18. Božidar Marković o unutrašnjem uređenju Jugoslavije (1914-1919), Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine, Beograd 1989, 339-346.

19. Paris comme centre culturel de l'emigration serbe pendant la Première guerre mondiale, Jugoslovensko-francuski odnosi. Povodom 150 godina od osnivanja prvog francuskog konzulata u Srbiji (Zbornik radova), Beograd 1990, 198-214.

20. Pariz kao kulturni centar srpske emigracije tokom Prvog svetskog rata, Zbornik Matice srpske za istoriju, 41, Novi Sad 1990, 83-97.

21. Studenti iz Srbije na Univerzitetu u Minhenu do 1914. godine, Istorijski glasnik, 1-2 (1990-1992), Beograd 1992, 101-124.

22. Obrazovanje kao činilac modernizacije Srbije u XIX veku (Analitička skica), Srbija u modernizacionim procesima XX veka, Beograd 1994, 217-232.

23. Srpski inženjeri na studijama u inostranstvu do 1918, Putevi srpskog inženjerstva tokom XIX veka. Naučni skupovi LXXIII, Beograd 1994, 148-167.

24. Doktorati studenata iz Srbije na nemačkim univerzitetima od 1885. do 1914. godine, Istorijski časopis, XL-XLI (1993-1994), Beograd 1995, 249-280.

25. Politički pogledi Jovana Cvijića, Flogiston, 2 , Beograd 1995, 71-94.

26. Studenti iz Srbije i Crne Gore u Hajdelbergu od 1870. do 1914. godine, Godišnjak za društvenu istoriju, II-2, Beograd 1995, 183-193.

27. The Kosovo Myth in the First World War, Sveti mesta na Balkanite, Blagoevgrad 1996, 331-338.

28. Srpska inteligencija u 19. veku. Zapadni i istočni uticaji, Evropa i Srbi, Beograd 1996, 259-271.

29. Prvi studenti iz obnovljene Srbije na Univerzitetu u Berlinu (1842-1853), Pola veka nauke i tehnike u obnovljenoj Srbiji 1804-1854. Referati sa naučnog skupa održanog 25. i 26. oktobra 1995, Kragujevac 1996, 570-579.

30. Nikola Pašić - Charisma and Reality, Predci i predteči. Mitove i utopii na Balkanite, Blagoevgrad 1997, 36-44.

31. Školovanje srpske omladine u emigraciji 1916-1918, Istorijski časopis, LXII-LXIII (1995-1996), Beograd 1997, 95-113.

32. Školovanje inženjera iz Srbije na Visokoj tehničkoj školi u Berlinu do Prvog svetskog rata, PINUS Zapisi, 7, Beograd 1997, 1-19.

33. Bugarski i srpski studenti na francuskim univerzitetima krajem 19 i početkom 20 veka, Балканите – ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест 70-годишнината на проф. Илия Конев, доктор на филологическине науки, София 1998, 379-394.

34. O studentkinjama iz Srbije na stranim univerzitetima do 1914. godine, Srbija u modernizacionim procesima XX veka, knj. II: Položaj žene kao merilo modernizacije, Beograd 1998, 83-101.

35. Slobodan Jovanović tokom Prvog svetskog rata. Fragmenti za biografiju, Slobodan Jovanović -ličnost i delo. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 17-20. februara 1997., Naučni skupovi XC, Odeljenje društvenih nauka, knj. 21, Beograd 1998, 199-213

36. Generacije intelektualaca ili generacije obrazovanog građanstva u Srbiji 19. veka, Srpske političke generacije 1788-1918, Beograd 1998, 47-57.

37. Studenti iz Srbije u Švajcarskoj do kraja Prvog svetskog rata, Istorijski časopis, knj. XLIV (1997), Beograd 1998, 181-208. ISSN 0350-08208

38. Planiranje elite. Pitomci Kraljevine Srbije u inostranstvu 1882-1914, Susret ili sukob civilizacija na Balkanu, Međunarodni naučni skup 10-12. decembar 1997, Beograd 1998, 365-379.

39. Influenze esterne sulla "inteligencija" serba nel XIX secolo, Rivista storica italiana, vol. CX-Fascicolo II (1998), Napoli 1998, 642-653. 0035-7073
40. Обединеинето на Балканите –срьбските идеи в началото на XX в, Балканьт и морето. Послания кьм времена и поколения, Благоевград 1999, 131-142.

41. Serbian Intellectuals in Foreign Universities in the 19th Century, L'enseignement des Elites en Europe Centrale (19e-20e siecles), Cracovie 1999, 159-173.

42. Les boursiers serbes en France de 1878 à 1914, Revue d’Europe Centrale, t. VII, No.1 (1999), Strasbourg 1999, 45-57.

43. Obrazovanje i modernizacija - Osnove za poređenja u okviru Jugoistocne Evrope, Dijalog povjesničara-istoričara, ed. H-G. Fleck & I. Graovac, Vol. 2, Zagreb 2000, 117-133.

44. La science européenne et les elites balkaniques. Les étudiants des pays balkaniques dans les universités allemandes et françaises au cours du XIXe siècle, Balkanologie (Paris), Vol. IV, No. 1, Septembre 2000, 132-141.

45. Evropski uzori u razmatranju jugoslovenskog ujedinjenja među srpskim intelektualcima početkom 20. veka, Dijalog povjesničara-istoričara, Pečuh 12-14. maja 2000, ed. H-G. Fleck & I. Graovac, Vol. 3, Zagreb 2001, 257-273.

46. Children in Emigration: An Example of Serbian Children in Worlds War One, Childhood in South East Europe: Historical Perspective on Growing Up in the 19th and 20th Century, ed. Sl. Naumović and Miroslav Jovanović, Belgrade-Graz 2001, 177-190. ISBN 86-83227-03-0

47. Бялгарки и Срябкини в Университете в Швейцария и Германия до 1914. година, Тя на Балканите, ед. Е. Тачева, И. Недин, Благоевград 2001, 483-493.

48. Delatnost Jovana Tomića u Prvom svetskom ratu, Istorijski časopis, XLVII (2000), Beograd 2002, 201-211. ISSN 0350-08208

49. Žene kao deo elite u Srbiji u 19. veku. Otvaranje pitanja, u: Dijalog povjesničara-istoričara, Herceg Novi 2-4. ožujka 2001, H.G. Fleck, I. Graovac (ur), Zagreb 2002, 251-268.

50. South Slav Intellectuals and the Creation of Yugoslavia, Dejan Djokic(ed.), Yugoslavism: Histories of a Failed Idea, 1918-1992, London: Hurst and Madison, WI: University of Wisconsin Press 2003, 222-237. ISBN 1-85065-662-2

51. Studenten aus Serbien an deutschen Universitäten bis 1914. Deutsch-serbische Beziehungen vom Berliner Kongress bis heute. Internationales Symposium der Michael-Zikic-Stiftung Bonn, 25. und 26. September 2000, Bonn 2003, 51-67.

52. Historiographie in der BR Jugoslawien 1991-2001, Klio ohne Fesseln? Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Hrs. von A. Ivanišević, A. Kappeier, W. Lukan und A. Suppan, Österreichischen Ostheften, Jg. 44, 1-2/2002 (Sonderband Historiographie), Wien 2003, 397-409. ISSN 0029-9375

53. Nauka o granicama: Jovan Cvijić na Konferenciji mira u Parizu 1919-1920, Oto Luthar in Jurij Perovšek (ed.), Zbornik Janka Pleterskega, Ljubljana 2003, 313-318.

54. Školovanje devojaka u Srbiji u 19. veku, Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Društvo istoričara Srbije, Istorijski institut 2003, 81-88.

55. Srbi u Francuskoj tokom Prvog svetskog rata, Međunarodni naučni skup Srpsko-francuski odnosi 1904-2004/Relations franco-serbes 1904-2004, Beograd 18-20. oktobar 2004, ur. Mihailo Pavlović i Jelena Novaković, Beograd 2005, 43-55.

56. Nördliche oder südliche Universitäten? Serbische Studenten an deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert, Jahrbuch für Europäische Geschichte, Bd. 6 (2005), München (R. Oldenburg Verlag) 2005, 55-76. ISSN 1616-6485

57. Dobrotvori Beogradskom univerzitetu, u: Dobrotvori Beogradskom univerzitetu /Katalog izložbe, Beograd 2005, 15-39.

58. Did the Yugoslav Idea Belong to the European National Ideas of the 19th Century?, Valeria Heuberger, Elisabeth Vyslonzil (eds.), Serbia in Europa. Neighbourhood Relations and European Integration, Wiener Osteuropa Studien, Vol.22, Wien-Münster 2006, 3-13. ISBN 3-7000-0554-7

59. La formazione dell'élite nazionale in Serbia, 1830-1914, in: S. Burzanovic, M. Dogo, F. L. Grassi, M. Ivanov, V. Kechriotis, B. Mitrovic, D. Rodogno, L. Trgovcevic, Schegge d'impero, pezzi d'Europa. Balcani e Turchia fra continuità e mutamento, 1804-1923, a cura di Marco Dogo, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2006, pp. 101-120. , pp. 247 + XVI (illustrazioni), ISBN 88-6102-009-7 978-88-6102-009-2

60. Чежња за домовином и светлости велеграда. Студенти у страним земљама, Приватни живот код Срба у деветнаестом веку. Приредили Ана Столић и Ненад Макуљевић, Београд 2006, 483-503. ISBN 86-7102-249-8.

61. Европа је постала њихов дом, У сусрет духу Европе. Европски градови са старих слика, Универзитетска библиотека `Светозар Марковић`-Каталог изложбе, Београд 2006, 2-5. ISBN 86-7301-028-4

62. `Our Turks` - Neighbours or Fellow Citizens. How Serbs viewed Muslims in the Early 20th Century, in: Bianca Valota (ed.), National Stereotipes. Correct images and distorted images, Alessandria: Edizioni dell`Orso, 2007, 125-141. ISBN 88-7694-053-4 978-88-7694-953-1

63. Serbien und die südslawische Frage bis zur Entstehung des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS), in: Serbien und Montenegro. Raum und Bevölkerung – Geschichte – Sprache und Literatur – Kultur – Politik und Gesellschaft – Wirtschaft und Recht. Herausgegeben von Walter Lukan, Ljubinka Trgovčević und Dragan Vukčević in Zusammenarbeit mit Valeria Heuberger, Thede Kahl, Andrej Mitrović, Miroslav Polzer und Mirjam Polzer-Srienz. Österreichische Osthefte 1-4, Jh. 47, Wien 2005, 215-230. ISSN 0029-9375. ISBN 3-8258-9539-4
64. The Enlightment and the Beginnings of Modern Serbian Culture, Balcanica, v. XXXVII (2006), Belgrade 2007, 103-110. ISSN 0350-7653 UDC 930.85: 316.423
65. O istorijskoj promenljivosti Balkana kao političke metafore, Tokovi istorije, 1-2/2007, 211-220.

66. Mabel Grujić– An American in Serbia. Contribution on Her Humanitarian Work during the World War One, in: Ljubinka Trgovčević (ed.), 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia, Belgrade: Faculty of Political Sciences University of Belgrade, 2008, pp. 311- 325. ISBN: 978-86-84031-31-2

67. Mali i veliki svet Beograđana, u: Nataša Mišković, Bazari i bulevari : Svet života u Beogradu u 19.veku, Beograd 2010, str. 9-18. ISBN 978-86-80619-54-5 COBISS. SR-ID 174809612
68. Les Serbes en France durant la Première guerre mondiale, La Serbie et la France : Une alliance atypique. Relations politiques, économiques et culturelles, 1870–1914 (dir. D. T. Batakovic), Belgrade 2010, pp. 361-377 ISBN 978-86-7197-061-1
69. Ideje Ljubomira Stojanovića o budućoj jugoslovenskoj državi tokom Prvog svetskog rata, Glas Srpske akademije nauka i umetnosti, CDXV, Odeljenje jezika I književnosti, knj.26, Beograd: SANU 2010, 81-93. ISSN 0351-7365

70. High School, University of Belgrade and Modernization of Serbia (1863-1914), in: Peter Vodopivec, Aleš Gabrič (eds.), The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century, Ljubljana: Institut za novejšo zgodovino, Avstrijski znanstveni institut, Wien: Zentrum fűr Soziale Innovation, 2011, p. 35-51. ISBN 978-961-6386-31-9

71. Zalog za budućnost : Darodavci Velike škole i Univerziteta u Beogradu, u: Neda Bokan (ur.), Od Velike škole i Liceja do danas : Univerzitet u Beogradu, 1808-2008, Beograd: Univerzitet 2011, str. 66-87. ISBN 978-86-7522-040-4

72. Promotionen zwischen 1885 uns 1914, in: Dušan Ivanić (Hrsg.), Serben in Leipzig, Belgrad: Stiftung Dositej Obradović, 2011, pp.126-136. ISBN 978-86-87583-06-1

73. The Professional Emancipation of Women in 19th-Century Serbia, Serbian Studies, v. 25, 1 (2011), 7-19. (ed.2013), ISSN 0742-3330

74. Hale i Jena – dva važna centra srpskih studenata u 19.veku, Bojana Miljković-Katić (ur.), Spomenica dr Danice Milić, Beograd: Istorijski institut 2013, 233-260. ISBN 978-86-7743-105-1

75. ''Počeci višeg obrazovanja devojaka u svetu i kod nas'', D.Duhaček, K. Lončarević, D.Popović (ur.), Obrazovanje, rod, građanski status, Beograd : Fakultet političkih nauka, Centar za studije roda i politike, Beograd 2014, 57-68. ISBN 978-86-84031-71-8

76. ''Српска држава, образовање и нека питања националне интеграције у XIX веку'', Образовање развојни потенцијал Србије: зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24.новембра 2012, ур.А.Костић, Београд: САНУ 2015, 191-204. ISBN 978-86-7025-655-2

77. Kraljica Natalija: Ruža i trnje /Uspomene, priče, aforizmi, prepiska/ Priredile: Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić, Ivana Hadži-Popović, Beograd: Laguna 2015, 510. (11-239) (''Priča jedne kraljice'', Kraljica Natalija: Ruža i trnje /Uspomene, priče, aforizmi, prepiska/ Priredile: Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić, Ivana Hadži-Popović, Beograd: Laguna 2015, str.11-47).

78. Trgovčević, Ljubinka: Yugoslavia , in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Ahttp://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/yugoslavialan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10937. http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/yugoslavia

79. ‚‚Žene u Velikom ratu: slučaj Srbije'', Nasleđe, rod, građanski status, ut. Daša Duhaček i Dragana Popović, Beograd: Fakultet političkih nauka 2016, 101- 113.

80. ‘’Jugoslovenstvo Jovana Cvijića’’, Jovan Cvijić i srpska etnologija i antropologija, ur. M. Matić, M. Prelić, M. Pešev, Beograd: Etnografski muzej, Etnografski institut SANU, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju 2016, 67-80. ISBN 978-86-7891-100-2 (EM)

81. ``Musae et Arma. Visuel Artists during the 1914-1918 War``, The Great War in 1915, Ed..by D. Denda, M. C. Ortner, Belgrade: Heeresgeschichtliches Museum Wien, Institut za strateška istraživanja Beograd, 2017, 133- 146. ISBN 978-86-81121-16-0

82. ''Evropski i srpski intelektualci u Velikom ratu'', Zbornik radova sa međunarodnog savetovanja Elite u Velikom ratu‚, Novi Sad: Arhiv Vojvodine 2017, 16-29. ISBN 978-86-80017-44-0

PRILOZI, GRAĐA, IZVORI:
83. Dva dokumenta o školovanju srpske omladine 1917. godine, Istorijski glasnik 1-2, 1983, 99-107.

84. Dnevnik Stanoja Stanojevića (oktobar 1915-juli 1916), Mešovita građa-Miscelanea, XIX, Beograd 1989, 119-154.

85. Studenti iz Srbije u Hajdelbergu od 1844. do 1870. godine, Mešovita građa-Miscelanea, XX, Beograd 1990, 35-47.

86. Studenti iz Srbije na Univerzitetu u Bonu od 1870. do 1914, Mešovita građa-Miscelanea, XX, Beograd 1990, 49-55.

87. Studenti iz Srbije na Univerzitetu u Cirihu od 1905. do 1919. godine, Mešovita građa-Miscelanea, XX, Beograd 1990, 83-104.

88. Jovan Cvijić i Ljubomir Stojanović o budućoj jugoslovenskoj državi. Prepiska iz 1917. i 1918. godine, Godišnjak grada Beograda, XXXVII (1990), Beograd 1990, 193-205.

89. Radivoj Milojković: Praviteljstveni pitomac, Danica. Srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu 1995, Beograd 1994, 370-384.

90. Iz Novakovićeve prepiske s Konstantinom Jirečekom, Stojanu Novakoviću u spomen. O osamdesetogodišnjici smrti, Beograd 1996, 177-196.

91. Jedan izvor o školovanju Srba u Carigradu 1910. godine, Jugoslovenski istorijski časopis,
92. XXIV, 1-2, Beograd 1996, 193-198.

93. Aleksandra Vuletić, Ljubinka Trgovčević, Autobiografske beleške Radivoja Milojkovića, Miscelanea (Mešovita gradja), vol. 21 (2003), 61-87.

94. Šta su Francuzi znali o Srbiji tokom Velikog rata?/ Ce que les Français savaient des Serbes au moment de la Grande guerre, Contrastes, Revue culturelle franco-serbe, No. 1, Printemps 2004, 27-31.

dr Ljubinka Trgovčević Mitrović