Predmeti

HS4EiB
Evropa i Balkan

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Komunikologija i mediji

Angažovani predavači: