Predmeti

HS4EiB
Evropa i Balkan

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Evropske institucije i politike

Angažovani predavači: