Predmeti

UUSPA
Uvod u spoljnopolitičku analizu

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Evropske politike

Uvod u spoljnopolitičku analizu

Angažovani predavači: