Predmeti

SDMOM
Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija

Angažovani predavači: