Predmeti

HS4IRiMuS
Istraživanje rata i mira u svijetu

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Međunarodna i nacionalna bezbjednost

Angažovani predavači: