Predmeti

HS4PPMO
Politika pristupanja međunarodnim organizacijama

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Evropske institucije i politike

Angažovani predavači: