Predmeti

HS4PBiZLiO
Privatna bezbjednost i zaštita lica i objekata

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Međunarodna i nacionalna bezbjednost

Angažovani predavači: