Predavači

Docent
Doc. dr Željko Spalević

Doc. dr Željko Spalević, rođen je 1969. u Vršcu, Srbija. Osnovnu i srednje ekonomsku školu – prosvjetno – pedagoški smjer završio u Podgorici. Višu vojnu akademiju KoV VVSS – smjer inžinjerija, Beograd, završio je 1990. Na Fakultetu za poslovni menadžment – smjer Civilna bezbjednost, u Baru, godine 2006. diplomirao na temi: “Izbor, obuka i trening pripadnika obezbjeđenja ličnosti”. Magistarski rad na temu: “Pravni položaj policije u upravnom sistemu Crne Gore sa posebnim osvrtom na zaštitu ličnosti”, odbranio je jula 2010. na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Na Univerzitetu Singidunum - Fakultet za pravno političke studije u Novom Sadu, odbranio je 2013. doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sistem zaštite državnih ličnosti i objekata od terorizma u Crnoj Gori” i stekao zvanje doktor političkih nauka.
Od 1990. do početka 1996. godine bio je u oficir vojske u specijalnim jedinicama i u jedinicama vojne policije. Od februara 1996. radio je u Upravi policije Crne Gore gdje je dvanaest godina obavljao dužnosti instruktora i komandira u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Takođe, bio je i Komandant Specijalne antiterorističke jedinice u zvanju glavni policijski inspektor. Radio je i u Sektoru kriminalističke policije gdje je bio viši inspektor I klase u oblasti suzbijanja terorizma. Dvije godine je bio u Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata kao rukovodilac Grupe za antiterorističke preglede, a kasnije je u istom sektoru bio na dužnosti zamjenika načelnika za obezbjeđenje stranih štićenih ličnosti u zvanju višeg inspektora I klase za operativno-preventivnu zaštitu. Trenutno se nalazi na dužnosti načelnika u MUP-u Crne Gore.

Radio je i u privatnom sektoru bezbjednosti na rukovodećim dužnostima u međunarodnim kompanijama.

Tokom svoje policijske karijere bio je predavač na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. Od februara 2015. angažovan je kao nastavnik na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, Humanističke studije – smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, gdje predaje predmet: Privatna bezbjednost i zaštita lica i objekata. Polovinom 2016. stekao je naučno zvanje – docent.
Završio je brojne specijalizacije, programe, kurseve i seminare u zemlji i inostranstvu:
• Kurs za obuku oficira vojne policije, (specijalizacija), Obavještajno-bezbjednosni školski centar, Pančevo, (1995),
• Protivdiverziona zaštita, (specijalizacija), Institut bezbjednosti, Beograd (1997),
• Kontrateroristički kurs za specijalne timove, (specijalizacija), Vašington, SAD (1999),
• Uloga policije u borbu protiv terorizma na ILEA (Internacionalna policijska akademija za primjenu zakona) Budimpešta (2003),
• Međunarodni seminar o istraživanju terorizma, National Police Agency, Tokio, Japan (2004),
• Komitet eksperata za terorizam – CODEXTER, Savjet Evrope – Strazbur (2004),
• Savremeni terorizam i antiterorizam u Beogradu (2005),
• Seminar o oružju za masovno oružje na ILEA Budimpešta (2005),
• Međunarodna pravna saradanja u vezi krivičnih djela posebno vezanih za terorizam, OEBS-Beč, (2006),
• Borba protiv domaćeg i internacionalnog terorizma na ILEA Budimpešta (2006),
• Antiterorizam i zaštita ljudskih prava u Beogradu (2006),
• Borba protiv finansiranja terorizma u Sirakuzi – Italija (2006),
• Seminar o antiterorizmu i načinu suzbijanja krivičnih djela terorizma – Slovenija (2006),
• Međunarodna pravna saradnja u vezi krivičnih djela posebno vezanih za terorizam, OEBS, Beč (2006)
• Nacionalni program neposredne fizičke zaštite ličnosti (Australian Federal Police - State Bodyguard School - specijalizacija), Kanbera, Sidnej, Australija (2007),
• Program za terorizam i bezbjednosne studije (specijalizacija), Maršal Centar, Garmiš-Partenkirhen, Njemačka (2007),
• Menadžment u policiji na ILEA Ruzvel, SAD (2010),
• Obezbjeđenje ličnosti, (specijalizacija), Valbadon, Hrvatska (2010),
i druge programe i kurseve koje su organizovali evropske policije i OEBS.
Knjige i monografije:
1. Željko Spalević, Bliska borba, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Podgorica, 2001.
2. Željko Spalević, Obuka specijalnog tima, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Podgorica, 2005.
3. Željko Spalević, Pravni položaj policije u upravnom sistemu Crne Gore, FDES, Podgorica, 2013.

Naučni i stručni radovi:

1. Željko Spalević, Antiteroristički pregled, Perjanik br. 24, Policijska akademija Danilovgrad, 2010.

2. Željko Spalević, Ensuring Safety of Public Figures, Nauka i drustvo, Issue 2, Beograd, 2016. (http://naukaidrustvo.org/casopis/broj-2-2016-zimaissue-2-2016-winter/ )

3. Miloš Ilić, Žaklina Spalević, Željko Spalević, Electronic services for tourist destination reservations, Infoteh-Jahorina Vol. 15, Sarajevo, March 2016. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2016/radovi/RSS-3/RSS-3-7.pdf)

4. Miloš Ilić, Žaklina Spalević, Željko Spalević, Electronic Government in the Fight Against Terrorism, Sinteza, Belgrade, 2016. (https://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/paper/472)

5. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Pravni aspekti zaštite ličnosti, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Evropsko zakonodavstvo, 56-57/16, Beograd, 2016. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/evropsko_z/2016/Evropsko_zakonodavstvo_br._56-57_2016.pdf)

6. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Terorizam kao prijetnja hotelijerstvu, International Themantic Monograph – Thematic Proceedings, EMAN, Beograd, 2016. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/tematski_zbornik_2016.pdf)

7. Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Željko Spalević, Cyber Terrorism – A Global Threat to Social Order, Sinteza, Belgrade, 2017. (https://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/paper/505 )

8. Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Željko Spalević, Cyber terorizam kao pretnja razvoju turizma, International Scientific Conference EMAN, Ljubljana, 2017. (file:///C:/Users/hp/Downloads/moam.info_zbornik-radova-eman-2017-final-2_5c1549c0097c4751058b4615.pdf)

9. Žaklina Spalević, Željko Spalević, Stanje servisa elektronske uprave baziranih na računarstvu u oblaku, Kultura polisa, god. XIV,No.1, Novi Sad, 2017. (https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/787)

10. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Organizacioni aspekti zaštite lica i objekata, International Scientific Conference EMAN, Ljubljana, 2017. (file:///C:/Users/hp/Downloads/moam.info_zbornik-radova-eman-2017-final-2_5c1549c0097c4751058b4615.pdf)

11. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Ljubiša Konatar, Obrazovanje službenika obezbjeđenja i detektiva, Second International Scientific Conference on Economics and Management EMAN, Ljubljana, 2018.

(https://eman-conference.org/2018866-html/)

12. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Milutin Ateljević, The Role of Border Control in The Security of the State Border, Proceedings Book of International Scientific Conference Security System Reforms as Precondition for Euro-Atlantic Integrations, University “St. Kliment Ohridski” Bitola & Faculty of Security - Skopje, Jun, 2018. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/2018-tom-1.pdf

13. Željko Spalević, Ljubiša Konatar, Žaklina Spalević, Legal Framework for Resistance of Sports Fan Violence (Football) - Events in Montenegro, Fourth International Scientific Conference ERAZ - Knowledge Based Sustainable Economic Development, Sofia, 2018.

(https://eraz-conference.com/2018752.html/)

14. Željko Spalević, Dražen Božović, Usaglašavanje pravne regulative Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske Unije u oblasti borbe protiv terorizma, Međunarodni naučni skup – Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske Unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, zbornik radova, Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda, Banja Luka, 2018. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-2018.pdf)

15. Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar, Uloga i zadaci konjičke policije sa osvrtom na jačanje projekta policija u lokalnoj zajednici, Bezbjednost, policija, građani, broj 2/18, Banja Luka, 2018. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2018/12/Casopis-2-2018.pdf)

16. Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar, Pojedini oblici bezbjednosnih prijetnji turizmu sa posebnim osvrtom na prijetnje objektima smještaja, FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-BUSINESS CONFERENCE, Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Beograd, LIMEN 2018. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/400204382-limen-2018-zbornk-final.pdf)

17. Željko Z. Spalević, Ljubiša Konatar, Ugrožavanje državnih dužnosnika u Crnoj Gori, MUP Republike Hrvatske, "Policija i sigurnost", broj 3 - 2019. (https://hrcak.srce.hr/clanak/328767)

18. Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar, Evropske integracije kao činilac brzbjednosti Zapadnog Balkana, Bezbjednost, policija, građani, broj 1/19, Banja Luka, 2019. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2019/07/CASOPIS-BPG-1-19.pdf)

20. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Petar Spalević, Velibor Spalević, SENSORY-BIOLOGICAL-CHEMICAL PROTECTION OF STATES PERSONS IN MONTENEGRO, Agriculture & Ferestry, Vol. 67, Issue 1: 47-62, Podgorica, 2021. (https://www.researchgate.net/publication/350514712_Sensory-Biological-Chemical_Protection_of_States_Persons_in_Montenegro)

21. Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar, Privatne bezbjednosne kompanije u sistemu odbrane Crne Gore, 3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019. (https://www.researchgate.net/publication/338121860_PRIVATNE_BEZBJEDNOSNE_KOMPANIJE_U_SISTEMU_ODBRANE_CRNE_GORE)

22. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Ljubiša Konatar, Tourism and Private Security function in Health Care against infectious diseases, Nauka i drustvo, Vol. VIII, br. 2, Beograd, 2021.

(http://naukaidrustvo.org/casopis/vol-vii-br-no-2-zima-winter/)

23. Veselin Veljovic, Zeljko Spalevic, Marija Bubanja and Bojan Masanovic, Body mass index and body fat percentage of Police Force in Montenegro in different age groups, Nutrición Hospitalaria, volume 38, no. 3, May-June (2021).(SCI lista https://www.nutricionhospitalaria.org/magazines/76/show )

24. Zeljko Spalevic; Veselin Veljovic; Dusko Bjelica & Bojan Masanovic, Body Mass Index and Measures of Body Fat for Defining Obesity and Underweight: A Cross-Sectional Study of Various Specialties in Montenegrin Police Force, Int. J. Morphol., 39(6):1677-1682, 2021. (SCI lista https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022021000601677&script=sci_abstract&tlng=en)

Projekti:

 • Rukovodilac radne grupe za izradu predloga Instrukcije o postupanju kod prijave o postavljanju i pronalasku eksplozivnih i drugih opasnih naprava - 2022
 • Rukovodilac radne grupe za izradu predloga Odluke o određivanju štićenih ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije – 2022
 • Rukovodilac radne grupe za izradu predloga Pravilnika o sadržaju mjera i stepenima zaštite štićenih ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije - 2022
 • Član radne grupe za izradu podzakonskih akata za motivaciju, stipendiranje i unapređenje vještina i kompentencije policijskih službenika - 2021
 • Član radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2023, 2021
 • Autor predloga amandmanskog djelovanja na pojedine članove Predloga Zakona o MUP – 2021
 • Rokovođenje izradom Akcionog plana za Strategiju u borbi protiv trgovine ljudima – 2019
 • Rukovodilac Koordinacionog tijela za sprovođenje Strategije u borbi protiv trgovine ljudima – 2019
 • Rukovodilac i autor izrade dizajna bezbjednosti i bezbjednosnih standardnih operativnih procedura (SOP) za Portonovi, Herceg Novi - 2018
 • Rukovodilac i autor izrade bezbjednosnih procedura za Aman Rizort, Sveti Stefan- 2012
 • Član radne grupe za izradu Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma – 2010
 • Rukodilac i autor Programa obuke pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice – 2010.
 • Rukodilac i autor Programa obuke pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice – 2006.

Učesnik je više naučnih i stručnih konferencija i skupova u zemlji i inostranstvu. Angažovan je kao recenzent naučnih i stručnih članaka iz oblasti bezbjednosti. Dakle, pored značajnog praktičnog iskustva ne zaostaje ni naučno istraživanje u oblasti bezbjednosti, privatne bezbjednosti, prava privatne bezbjednosti, zaštite ličnosti i objekata, terorizma (antiterorizma i kontraterorizma), borbe protiv oružja za masovno uništenje, menadžmenta u policiji, obavještajnog rada, taktike specijalnih jedinica što je i predmet njegovog interesovanja.

dr Željko Spalević