Predmeti

PIKB
Privatna i korporativna bezbjednost

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodna bezbjednost

Privatna i korporativna bezbjednost

Angažovani predavači: