Predmeti

PIKB
Privatna i korporativna bezbjednost

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi

Privatna i korporativna bezbjednost

Angažovani predavači: