Predmeti

HS4DEME
Demokratizacija i evropeizacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske institucije i politike

Angažovani predavači: