Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Nebojša Vladisavljević

Nebojša Vladisavljević predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu od 2008. godine. Osnovne studije je završio na Fakultetu političkih nauka, a master i doktorske studije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science, LSE). Posle doktorskih studija, predavao je uporednu politiku i regulaciju etničkih sukoba na poslediplomskim studijama Departmana za političke nauke Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE Fellow in Comparative Politics, 2004–2008). Na Fakultetu političkih nauka je redovni profesor i predaje na predmetima o političkim ustanovama i političkom životu Srbije i balkanskih država i uporednoj demokratizaciji.
Profesor Vladisavljević istražuje autoritarizam i demokratizaciju, društvene pokrete i revolucije, nacionalizam i regulaciju nacionalnih i etničkih sukoba, ustavni dizajn u novim demokratijama i podeljenim društvima i ulogu medija u demokratizaciji. Objavio je knjige Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra (Beograd, Arhipelag, 2019) i Serbia’s Antibureaucratic Revolution: Milošević, the Fall of Communism and Nationalist Mobilization (Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2008; prevod sa engleskog jezika Antibirokratska revolucija je u pripremi, Arhipelag) i više članaka u međunarodnim časopisima za političke i društvene nauke, kao što su International Political Science Review, Europe-Asia Studies i Nationalities Papers. Izlagao je radove na više redovnih konvencija međunarodnih udruženja za političke i društvene nauke i regionalne studije.
Nebojša Vladisavljević je bio predsednik Udruženja za političke nauke Srbije (UPNS; 2016-2020).

dr Nebojša Vladisavljević