Predmeti

EICG
Evropske integracije Crne Gore

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske politike

Evropske integracije Crne Gore

Angažovani predavači: