Predmeti

EUUGS
EU u globalizovanom svijetu

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodna bezbjednost

EU u globalizovanom svijetu

Angažovani predavači: