Predmeti

PSIIE
Politički sistem i institucije EU

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske politike

Politički sistem i institucije EU

Angažovani predavači: