Predmeti

HS2POLSISEU
Osnovi političkog sistema i institucije EU

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Evropske studije

Angažovani predavači: