Predmeti

HS4PSEU
Politički sistem EU

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske institucije i politike

Angažovani predavači: