Predavači

Saradnik
dr Vladimir Ateljević

Vladimir Ateljević je član pregovaračkog tima Srbije u pristupanju EU. U timu je zadužen za poglavlja 30 (spoljni odnosi) i 31 (spoljna bezbjedonosna i odbambrena politika).
Diplomirao je na Fakultetu Političkih nauka 2002. godine gdje je završio i magistarski rad (Administrativni kapacitet kao kriterijum za članstvo u EU) i doktorski rad.
Predmet ove teme bila je izgradnja međunarodnih organizacija i odbrambrenih institucija EU. Njegovo prvo profesionalno angažovanje bilo je 2000. godine kao nezavisni novinar u produkciji VIN koju je emitovala B92.
2002. godine angažovan je u Ministarstvu međunarodno ekonomskih odnosa (odjeljenje za integracije u EU).
Vladimir je većinu svoje karijere proveo radeći na polju evropskih integracija Srbije.
Od 2004. do 2011. godine radio je u kancelariji za Evropske integracije zadužene za koordinaciju napora zemlje pridruživanju EU.
2011. godine pridružio se Ministarstvu odbrane (kabinet ministra), gdje je radio do avgusta 2012. godine kao savjetnik državnog sekretara za odbrambenu politiku. Avgusta 2012. godine postao je savjetnik Potpredsjenika Vlade zaduženog za Evropske integracije gdje je radio do kraja 2019. godine kao specijalni savjetnik ministra za Evropske integracije.
Od 2005. do 2011. godine bio je predavač na Fakultetu Političkih nauka u domenu proširenja EU i međunarodnih organizacija.
Od 2015. godine radi kao gostujući predavač u Podgorici, na Univerzitetu Donja Gorica, Humanističke studije.
Rođen je 6. marta 1978. u Beogradu, Republika Srbija.
Oženjen je i otac dva sina.

dr Vladimir Ateljević
Predmeti
Kontakt podaci