Predmeti

EUATLANT
Evroatlantizam

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi
Ciljevi izučavanja predmeta: : Cilj predmeta je da upozna polaznike studija nastankom i razvojem NATO-a, ulogom Saveza u vrijeme bipolarizma, odnosima koje je razvijao sa Evrospkom unijom, promjenjenom ulogom ove dvije organizacije u tzv. novom svjetskom poretku, te reformama Saveza i prilagodjavanje novom bezbjednosnom okruženju, kao i odnosom koji Alijansa gradi sa Evropskom unijom. Analiziraće se i institucionalni odnosi, kao i spoljna politika Sjedinjenih Amerilčkih država prema Evropi.

Angažovani predavači: